ลักษณะบริการ

ธนาคารให้บริการรับฝากเช็คทุกประเภท และ/หรือ เงินสด จากผู้นำฝากที่ต้องการฝากเงินเข้าบัญชีให้แก่บริษัท โดยใช้ใบนำฝากแบบพิเศษที่สามารถระบุข้อมูลสำคัญที่บริษัทต้องการ เช่น เลขที่ใบกำกับสินค้า รหัสร้านค้า โดยธนาคารจะมีรายงานแสดงรายละเอียดการนำฝากเช็ค/เงินสด ซึ่งบริษัทสามารถเรียกดูรายงานทุกประเภทได้ผ่านระบบ SCB Business Net เพื่อสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้บริหารจัดการบัญชีลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของบริการ

รับฝากเช็คได้ทุกประเภท และ/หรือ เงินสด ผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ

เช็ค SCB ได้รับเงินเร็วขึ้น ภายในวันที่นำฝาก หรือวันที่เช็คครบกำหนด

เงินเข้าบัญชีทันทีที่ทราบผลการเรียกเก็บ หรือตามวันที่กำหนดไว้

มีใบนำฝากที่สามารถกรอกรายละเอียดได้ง่าย

ไม่ต้องแยกประเภทเช็ค และไม่ต้องแยกเช็คครบกำหนดกับเช็คลงวันที่ล่วงหน้าในใบนำฝาก รับฝากเช็คลงวันที่ล่วงหน้าได้ โดยไม่จำกัดระยะเวลา

มีรายงานแสดงรายละเอียดการนำฝากเช็ค/เงินสด รายงานการเรียกเก็บได้ รายงานเช็คคืน รายงานการยกเลิกรายการรับฝาก รายงานเช็คอยู่ระหว่างการเรียกเก็บ รายงานเช็คครบกำหนดการเรียกเก็บ รายงานเช็คลงวันที่ล่วงหน้า รายงานแจ้งผลการเครดิตเงินเข้าบัญชีให้แก่บริษัท โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน SCB Business Net ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

ลดเวลา ค่าใช้จ่าย   ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดภาระการเดินทาง ด้วยการฝากเงินสดและเช็คกับสาขาของธนาคารที่ใกล้ที่สุด

รวดเร็ว   ลดระยะเวลาการเรียกเก็บ ทำให้ทราบผลการเรียกเก็บรวดเร็วขึ้น เนื่องจากเป็นการนำฝากเช็คต้นทาง ไม่ต้องส่งเช็คไปเรียกเก็บข้ามเขต

สะดวก   ง่ายต่อการ Reconcile โดยมีรายละเอียดข้อมูลการนำฝากและสถานะของเช็ค (เช็คผ่าน เช็คคืน เช็คคงค้าง) โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน SCB Business Net ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ