ลักษณะบริการ

SCB Business QR Payment* เป็นวิธีการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้เงินสดเพียงบริษัทผู้ขายสมัครใช้บริการ SCB Business QR Payment กับธนาคาร และสร้าง QR Code ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด โดยให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการใช้สมาร์ตโฟนที่มี Mobile Banking Application ของธนาคารใดก็ได้ สแกนที่ QR Code ดังกล่าวและจ่ายเงิน ธนาคารจะส่งผลการชำระเงินพร้อมข้อมูลอ้างอิง (Reference) ตามที่ระบุไว้ใน QR Code ให้กับบริษัททันทีเมื่อการชำระเงินสำเร็จ และบริษัทสามารถดาวน์โหลดรายงานผ่านระบบ SCB Business Net เพื่อนำข้อมูลไปกระทบยอดทางบัญชีได้
หมายเหตุ

* หมายเหตุ : Business QR Payment มีชื่อเรียกเป็นภาษาเทคนิคว่า QR Tag30 เป็นบริการสำหรับผู้ขายสินค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น แตกต่างจาก QR Tag29 ซึ่งเป็นบริการสำหรับผู้ขายสินค้าที่เป็นลูกค้าบุคคล ความแตกต่างที่เด่นชัด คือ QR Tag30 จะมีรายงานอ้างอิงรายการรับเงินชำระค่าสินค้าที่สามารถนำไปกระทบยอดทางบัญชีไดh โดยดาวน์โหลดได้จาก SCB Business Net ในขณะที่ QR Tag29 นั้น เป็นการแสดงรายรับโอนเงินผ่านบัญชีตามปกติ ไม่มีรายงานเพื่อไปกระทบยอดทางบัญชี

จุดเด่นของบริการ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ลดการใช้เงินสด

รับชำระได้จากทุกธนาคาร

ทราบผลการรับชำระเงินทันที

มีรายงานไปกระทบยอดบัญชี

สามารถแบ่งการรับชำระเงินเป็นหลาย Biller ID ได้ ภายใต้บัญชีเดียวกัน
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สะดวก  ลดปัญหาการจัดการเงินสด

ง่าย   เปิดใช้บริการกับธนาคารเพียงแห่งเดียว แต่สามารถรับชำระเงินได้จากทุกธนาคาร

รวดเร็ว ได้รับเงินภายในวันที่รับชำระ

เสริมสร้างภาพลักษณ์  เลือกรับข้อมูลรายงานการรับชำระค่าสินค้าและบริการแบบ Real-time ในรูปแบบ txt, csv และ pdf

ประหยัด   ลดเวลา  ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงของบริษัทในการรับชำระเงิน

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ