ลักษณะบริการ

ธนาคารให้บริการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้ารายย่อยหรือผู้ชำระเงินโดยอัตโนมัติ ตามรายการคำสั่งที่ได้รับจากบริษัทเพื่อการรับชำระค่าสินค้าและบริการ โดยธนาคารจะโอนเงินที่หักบัญชีได้เข้าบัญชีเงินฝากของบริษัททันที และสรุปผลให้ในรูปแบบของรายงาน

จุดเด่นของบริการ

หักเงินจากบัญชีลูกค้าตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนดโดยบริษัทจะได้รับเงินจากรายการที่หักบัญชีของลูกค้าทันที และทราบผลการหักบัญชีผ่านธนาคารออนไลน์ SCB Business Net

สะดวกสบายด้วยการส่งรายการคำสั่งได้ทุกวัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน และสามารถส่งรายการล่วงหน้าได้ถึง 99 วัน

สามารถกำหนดเงื่อนไขการหักค่าธรรมเนียมบริการจากบริษัท หรือจากผู้ชำระเงิน เพื่อรับชำระเงินเต็มจำนวน หรือบางส่วน

ผู้ชำระเงินสามารถสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แก่ ATM, SCB Easy Net และ SCB Call Center

ปลอดภัยด้วยการส่งรายการคำสั่งและอนุมัติรายการผ่านธนาคารออนไลน์ SCB Business Net

บริการส่ง SMS แจ้งผลการสมัคร และรายละเอียดการหักบัญชี ทั้งก่อนและหลังหักบัญชีให้แก่ผู้ชำระเงินทราบ เฉพาะผู้ชำระเงินที่สมัครใช้บริการ SMS สบายใจ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สะดวก  รับชำระเงินได้จำนวนมากราย ด้วยการส่งคำสั่งหักบัญชีเพียงครั้งเดียว และได้รับเงินตรงตามกำหนดเวลาที่ต้องการ

ลดเวลา ค่าใช้จ่าย   ลดขั้นตอน ลดเวลาในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บและรับชำระ

ข้อมูลครบ   มีรายงานผลการรับชำระเงินถูกต้อง ครบถ้วนผ่านระบบ SCB Business Net ทั้งในรูปแบบ pdf และ txt 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ