ธนาคารขอแจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ


เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการเว็บไซต์ธนาคาร

 

        ธนาคารขอแจ้งปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาการให้บริการบนเว็บไซต์ www.scb.co.th และ www.scbmm.com รวมถึงหน้า "อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ" บนเว็บไซต์ www.scb.co.th ชั่วคราว โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาดังต่อไปนี้

 

วันและเวลา ที่ปิดบริการผลกระทบต่อลูกค้า
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567
เวลา 00.00-06.00 น.
ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.scb.co.th และ www.scbmm.com ได้
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567
เวลา 07.00-13.00 น.
ลูกค้าไม่สามารถเห็นข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดในหน้า "อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ" บนเว็บไซต์ www.scb.co.th ได้

 

          ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.scb.co.th และ www.scbmm.com ได้หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว

 

         ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก

         ขอแสดงความนับถือ

         ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)