ธนาคารไทยพาณิชย์มอบทุนการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1.17 ลบ. พร้อมมอบชุดสื่อการเรียนรู้ "โครงการผู้พิทักษ์รักษ์ต้องเลิก" ให้แก่ 220 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถศึกษาต่อในระดับสูงและกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนหลังสำเร็จการศึกษา เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ นำโดยคุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมคณะทำงาน ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ถึง ระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 184 ทุน จาก 139 โรงเรียน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,176,000 บาท โดยมี พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พร้อมกันนี้ ธนาคารฯ ได้มอบชุดสื่อการเรียนรู้ "โครงการผู้พิทักษ์รักษ์ต้องเลิก" ให้แก่ 220 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนระดับประถมศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกันลด ละ เลิก การสร้างขยะภายใต้แนวคิด "ทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้แค่เริ่มต้นที่ตัวเรา" ผ่านตัวละครผู้พิทักษ์รักษ์ต้องเลิก โดยสื่อการเรียนรู้ทั้ง 220 ชุดดังกล่าว แต่ละชุดประกอบด้วย Bigbook และ flashdrive บรรจุสรุปความรู้ วีดีโอ มิวสิควีดีโอเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทขยะ ผลกระทบจากขยะ การแยกขยะ วิธีการลดขยะ 3Rs และช่วยกันประหยัดพลังงาน ซึ่งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป