ไทยพาณิชย์ จับมือ VISTEC จัดพิธีปิดหลักสูตร Mission X รุ่นที่ 1 ประสบความสำเร็จต่อยอดวิสัยทัศน์แม่ทัพธุรกิจนำองค์กรเติบโตก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยี

 

             ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC จัดพิธีปิดหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation รุ่นที่ 1 หลักสูตรลับคมวิสัยทัศน์ทางด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำของประเทศ ที่ช่วยจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถตกผลึกแนวคิดการทำ Digital Transformation สู่การลงมือพัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง ให้องค์กร สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตแบบยกกำลัง (Exponential Growth) และพร้อมเผชิญความท้าทายจากการแข่งขันรูปแบบใหม่ๆ ในโลกธุรกิจแห่งอนาคตได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ หลักสูตร Mission X รุ่นที่ 1 มีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแถวหน้าของประเทศกว่า 30 แห่งให้ความสนใจเข้าร่วมตลอดหลักสูตร โดยทุกองค์กรได้ระดมศักยภาพร่วมกับทีมที่ปรึกษาส่วนตัวจากทางหลักสูตร พัฒนา Blueprint แผน Digital Transformation แบบเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละองค์กร เพื่อนำไปใช้จริงกับธุรกิจของตัวเองให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน โดยมี นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Wholesale นายธนา เธียรอัจฉริยะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ และ รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมพิธีปิดหลักสูตร เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

 

         ทั้งนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เตรียมขยายผลความสำเร็จหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation โดยในช่วงต้นปี 2564 จะสานต่อภาคกิจ MISSION X รุ่นที่ 2 ไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันภาคธุรกิจกำลังถูกท้าทายจากกระแสเทคโนโลยีดิสรัปชั่นครั้งใหญ่ ตลอดจนมีปัจจัยเสี่ยงที่รุมเร้าธุรกิจรอบด้าน อาทิ สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยืดเยื้อ เป็นต้น ธนาคารไทยพาณิชย์จึงต้องการสนับสนุนองค์กรเร่งเดินหน้าทำ digital transformation เพื่อเป็นกันชนให้ธุรกิจพร้อมรับมือกับความท้าทาย พร้อมรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและภาพรวมของประเทศอย่างแข็งแกร่งต่อไป