ประมูลงานก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้าง

ธนาคารมีความประสงค์พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และแผนงานที่เหมาะสม เพื่อเสนอราคางานดังต่อไปนี้

พฤษภาคม 2565

เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม 2564

สิงหาคม 2564

กรกฎาคม 2564

พฤษภาคม 2564

เมษายน 2564

มีนาคม 2564

ธันวาคม 2563

เมษายน 2563

มีนาคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

พฤศจิกายน 2562

ตุลาคม 2562

กันยายน 2562

สิงหาคม 2562

กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2562

พฤษภาคม 2562