ประมูลงานก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้าง

ธนาคารมีความประสงค์พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และแผนงานที่เหมาะสม เพื่อเสนอราคางานดังต่อไปนี้

พฤศจิกายน 2566

สิงหาคม 2566

มิถุนายน 2566

พฤษภาคม 2566

พฤศจิกายน 2565

ตุลาคม 2565

กันยายน 2565

สิงหาคม 2565

กรกฏาคม 2565

มิถุนายน 2565

พฤษภาคม 2565

เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม 2564