ลักษณะบริการ

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจก่อสร้าง ด้วยโซลูชันบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจรทั้งการรับ-จ่ายเงิน และขอสินเชื่อ สะดวก ช่วยให้ปัญหาด้านการเงินของธุรกิจกลายเป็นเรื่องง่าย...

บริการหนังสือค้ำประกัน

 • ง่าย สามารถส่งคำขอออกหนังสือสัญญาค้ำประกัน (L/G) ผ่านช่องทางออนไลน์ SCB Easy LG ได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • สะดวก รับหนังสือค้ำประกันได้กว่า 1100 สาขาทั่วประเทศที่ท่านเลือกในระบบ
 • รวดเร็ว พร้อมรับหนังสือค้ำประกันได้ภายใน 3 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ธนาคารได้รับคำขอที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด )

e-GP

บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์กับภาครัฐ โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง (Electronic Government Procurement: e-GP) กับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยสามารถส่งออนไลน์ไปยังผู้รับผลประโยชน์ และมี email แจ้งผลการค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าทราบ

วงเงินสินเชื่อพิเศษ

 • มีความพร้อมในการเตรียมวงเงินสำหรับลูกค้าเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนิน
 • มีการอนุมัติวงเงินรวดเร็ว และมี Product Program รองรับ
 • เงื่อนไขพิเศษ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคาร
 • มีการออกหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้า

ช่วยบริหารงานธุรกรรมการเงิน

 • ลดภาระงานเอกสาร ในการเตรียมเช็คของบริษัทฯ และลดภาระการเซ็นต์เช็คของผู้บริหาร โดยให้ธนาคารเป็นผู้จัดการแทนด้วยบริการออกเช็คอัตมัติ (Cheque Issuance) ทั้งยังมีศูนย์จ่ายเช็คที่ครอบคลุม 19 จุด ทั่วประเทศ
 • มีบริการตรวจสอบบัญชี เพื่อป้องกันการจ่ายเงินผิดบัญชี ( SCB Pre-registered) และสามารถทราบผลการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติได้ทันที
 • บริการบัตรเงินสด SCB Cash ช่วยลดความเสี่ยงในการถือ/จ่ายเงินสดให้แก่พนักงาน พนักงานใช้บัตรได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีกับธนาคาร และบริษัทสามารถมอบบัตรให้กับพนักงานสัญชาติไทยและต่างชาติได้

สิทธิประโยชน์เพื่อพนักงาน

 • มีบริการเปิดบัญชีพนักงานได้ที่บริษัท พนักงานไม่ต้องไปสาขาและ HR ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมเอกสาร
 • มีข้อเสนอพิเศษสำหรับบัญชีพนักงานรับความคุ้มครองสูงสุด 20 เท่า
 • SCB On Site สัมมนาการเงินแก่พนักงานและบริการหลังการขายเรื่องการจ่าย Payroll โดยเฉพาะ
 • มีประกันอุบัติเหตุจ่ายเพียงเดือนละ 25 บาท คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท พิเศษ คุ้มครองภัยจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • มีครบทุกสวัสดิการด้านการเงิน ประกอบด้วย สินเชื่อพิเศษสำหรับที่อยู่อาศัย,สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อ Speedy Loan และสินเชื่อ Speedy Cash