ธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น
ทำอย่างไรเมื่อต้องเปลี่ยน? บทเรียนจาก 'เทพผดุงพรมะพร้าว' ใน Mission X

 

 

 

บทเรียนจาก Mission X
สู่การปรับใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร อำพลฟูดส์ และ ยูโรเปี้ยนฟู้ด

 

 

 

ภารกิจ Mission X
เมื่อ Digital Transformation ต้องเริ่มจากผู้บริหาร