ความภูมิใจของเรา

นับตั้งแต่ พ.ศ.2555 ในการให้บริการด้านวาณิชธนกิจ และบริการที่เกี่ยวข้อง ของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับรางวัลมากมายจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับการจัดอันดับจากสถาบันและวารสารชั้นนำในภาคธุรกิจการเงินทั้งในและต่างประเทศหลายแห่งอย่างต่อเนื่อง

เกียรติยศ ปีพ.ศ. 2556

 • Best Investment Bank จาก Global Finance
 • Best Investment Bank จาก Alpha Southeast Asia
 • Best Domestic M&A Deal of the Year 2013 จาก Alpha Southeast Asia
 • Best Bank in Thailand จาก Euromoney
 • Best Asset Management Company จาก The Asset
 • Bank of the Year จาก Money & Banking

เกียรติยศ ปีพ.ศ. 2557

 • Best Investment Bank จาก Global Finance
 • Best Investment Bank จาก FinanceAsia
 • Best Investment Bank จาก Alpha Southeast Asia
 • Best Bank in Thailand จาก Euromoney

เกียรติยศ ปีพ.ศ. 2558

 • Best Domestic Investment Bank จาก Finance Asia
 • Best Prime Broker, Thailand จาก Triple A Asset Asian Awards

เกียรติยศ ปีพ.ศ. 2558-60

 • Best Equity House of the Year 2016 จาก Alpha Southeast Asia
 • Best Domestic Investment Bank จาก Finance Asia
 • Best Domestic EMC House จาก Finance Asia
 • Best Prime Broker, Thailand จาก Triple A Asset Asian Awards
 • Best Domestic Equity House in Thailand จาก Asiamoney Thailand
 • Best Domestic Investment Bank จาก Global Finance
 • Best Corporate and Investment Bank จาก Asiamoney