รายละเอียดบริการ

SCB ให้บริการออก/ต่ออายุหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) มูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแก่ผู้ขอ/ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยธนาคารจะส่งหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตรงเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในทันที

สะดวก! ใช้บริการได้ทุกสาขา SCB ทั่วไทย

ไม่ต้องรอรับ LG ฉบับใหม่ไปยื่นที่ กฟภ. และไม่ต้องขอรับ LG ฉบับเดิมมายกเลิก

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการสมัคร

ใบแจ้งการต่ออายุ

ใบแจ้งการต่ออายุเพิ่มหลักประกันการใช้ไฟฟ้า จาก กฟภ.

หนังสือรับรองบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

งบการเงิน

งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี

เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

หนังสือยินยอม

หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • ลูกค้าต้องมีวงเงินสินเชื่อ LG กับธนาคาร และไม่สามารถออก e-LG ในนามบุคคลที่ 3 ได้
  • ลูกค้าสามารถยื่นคำขอใช้บริการออกหนังสือสัญญาค้ำประกันได้ที่สาขาของธนาคาร, CBS Hub หรือ SCB Business Center โดยระบุ (1) เลขที่บัญชีและชื่อบัญชีที่ต้องการใช้ตัดชำระค่าธรรมเนียม (2) อีเมล / เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อรับแจ้งผลการออก e-LG
  • ธนาคารจะส่งหนังสือค้ำประกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงถึง กฟภ. เมื่อธนาคารได้รับชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้าจะได้รับอีเมล / SMS แจ้งผลการออก e-LG จากธนาคาร และ SMS ยืนยันการรับ e-LG จาก กฟภ.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Business Call Center 0 2722 2222

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ