ลักษณะบริการ

บริการสำหรับผู้ชำระเงินซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยสามารถส่งคำสั่งชำระเงินพร้อมข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย มายังธนาคารผ่านระบบธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net) เพื่อให้ธนาคารเป็นตัวแทนในการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากร พร้อมทั้งแจ้งรายการโอนเงินและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับชำระเงิน (ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพื่อให้ความสะดวกในด้านภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงลดต้นทุนการทำธุรกิจในระยะยาวเมื่อมีการชำระเงินเกิดขึ้น

จุดเด่นของบริการ

ง่าย ในขั้นตอนเดียว

ชำระเงินและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ง่าย ในขั้นตอนเดียว ผ่านระบบธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net)

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • สะดวก - ลดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารในการจัดส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับกรมสรรพากร
  • ลดต้นทุน - ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ช่วยให้บริษัททำธุรกรรมได้รวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้น
  • ตรวจสอบได้ – สามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินได้ง่ายได้ 24 ชม.ผ่านระบบออนไลน์

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ