รายละเอียดบริการ

บริการเชื่อมต่อระบบการจ่ายเงิน (SCB Business Pay) ระหว่างบริษัทกับธนาคาร ผ่าน sFTP (Secure File Transfer Protocol)

บริษัทสมัครใช้บริการ SCB Business Pay (เช่น SCB Cheque Issuance, SCB SMART Credit, SCB Payroll) และบริการธนาคารออนไลน์ SCB Business Net

บริษัทส่ง Payment File (sFTP Process) มายัง Server ของธนาคาร เพื่อให้ธนาคารดำเนินการสั่งจ่ายเงิน

บริษัทสามารถตรวจสอบผลการจ่ายเงินผ่าน SCB Business Net หรือรับไฟล์จาก Server ของธนาคาร เพื่อใช้กระทบยอดบัญชี

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สะดวก และปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล ด้วยการเชื่อมต่อระบบกับธนาคารโดยตรง

ประหยัดต้นทุนการพัฒนาระบบ รวมถึงลดระยะเวลา และขั้นตอนดำเนินงาน

รับข้อมูลผลการจ่ายเงินตามรูปแบบของบริษัทเพื่อนำไปกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้การค้า