ลักษณะบริการ

บริการเชื่อมต่อระบบการรับชำระเงิน (SCB Business Collection) ระหว่างบริษัทกับธนาคาร ผ่าน sFTP (Secure File Transfer Protocol)

บริษัทสมัครใช้บริการ SCB Business Collection (เช่น SCB Local Co llect, SCB Bill Payment)

ธนาคารรับข้อมูลการชำระเงินของบริษัท ผ่านช่องทางการให้บริการของ SCB Business Collection

บริษัทรับไฟล์ผลการเข้าเงินผ่านทาง Server ของทางธนาคารเพื่อใช้กระทบยอดบัญชี

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สะดวก และปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล ด้วยการเชื่อมต่อระบบกับธนาคารโดยตรง

ประหยัดต้นทุนการพัฒนาระบบ รวมถึงลดระยะเวลา และขั้นตอนดำเนินงาน

รับข้อมูลผลการรับชำระเงินตามรูปแบบของบริษัทเพื่อนำไปกระทบยอดบัญชีลูกหนี้การค้า