บริการเชื่อมต่อระบบการจ่ายเงิน (SCB Business Pay) และการรับชำระเงิน (SCB Business Collection) ระหว่างบริษัทกับธนาคาร โดยการอัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน SCB Business Net (Special File Upload)

บริษัทสมัครใช้บริการ SCB Business Pay หรือ SCB Business Collection และบริการธนาคารออนไลน์ SCB Business Net

บริษัท Upload Payment File ตามรูปแบบไฟล์ของบริษัทผ่าน SCB Business Net เพื่อให้ธนาคารดำเนินการจ่ายเงิน

บริษัท Download File ผลการจ่ายเงิน/ชำระเงิน ผ่าน SCB Business Net ตามรูป แบบไฟล์ที่บริษัทกำหนด เพื่อนำไปกระทบยอดบัญชีได้อัตโนมัติ