ลักษณะบริการ

บริการเชื่อมต่อระบบการจ่ายเงิน (SCB Business Pay) ระหว่าง Server ของบริษัทกับธนาคาร แบบ Real-time Process เหมาะกับบริษัทที่ใช้ระบบ ERP ของ SAP และ Implement SAP PI

บริษัทสมัครใช้บริการ SCB Business Pay (เช่น SCB Cheque Issuance, SCB SMART Credit, SCB Payroll) และบริการธนาคารออนไลน์ SCB Business Net

บริษัทดำเนินการสั่งจ่ายผ่านระบบ SAP ซึ่งข้อมูลการทำจ่าย (Payment Instruction) จะถูกส่งให้ธนาคารดำเนินการโดยอัตโนมัติ

บริษัทสามารถตรวจสอบผลการจ่ายเงินผ่าน SCB Business Net หรือรับไฟล์จาก Server ของธนาคาร เพื่อใช้กระทบยอดบัญชี

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สะดวก และปลอดภัยในการรับข้อมูล ด้วยการเชื่อมต่อระบบกับธนาคารโดยตรง

ลดระยะเวลา และขั้นตอนดำเนินงาน เพราะรองรับการทำ Automation and Straight-through Process

รับข้อมูลผลการรับชำระเงินตามรูปแบบของบริษัทเพื่อนำไปกระทบยอดบัญชีลูกหนี้การค้า