CEO Talk and Guest Speaker

“การเปลี่ยนแปลงคนเป็นเรื่องยากก็จริง แต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น เพราะเราก็เป็นคนเหมือนกัน คนทำอะไรด้วยความรู้สึก ผมเรียนรู้สิ่งนี้จากลูกของผม เพราะเค้าสื่อสารด้วยความรู้สึก เราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนที่จะเปลี่ยนคนอื่น”

คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)