Untitled Document

CEO Talk and Guest Speaker


“Design Thinking ไม่ใช่กระบวนการ แม้ว่าจะมีคนบอกคุณหลังจากนี้ว่ามันคือกระบวนการ ผมก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่ มันคือการเปลี่ยนแปลงตนเอง มันคือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติบางอย่างของตนเองซึ่งมีกระบวนการมีวิธีการในการทำประมาณหนึ่ง แต่ว่ามันไม่ใช่สูตรสำเร็จว่าทำตามๆกันแบบนี้แล้วจะได้ Innovation”

คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

Head of Venture Builder
บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด