เว็บไซต์

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินผ่านหน้าจอ

สร้างรายการโอนเงิน
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินด้วยตนเอง
Domestic Transfer : Make and Approve Own Transactions (English Version)

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินผ่านอัปโหลดไฟล์

การสร้างไฟล์โอนเงินภายในธนาคาร (SCB Transfer) จาก Excel Template
การสร้างไฟล์โอนเงินต่างธนาคาร-มีผลทันที (ORFT) จาก Excel Template
การสร้างไฟล์โอนเงินต่างธนาคาร-มีผลวันถัดไป (Smart Credit - Next Day) จาก Excel Template
การสร้างไฟล์โอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) จาก Excel Template
วิธีการอัปโหลดไฟล์

การดาวน์โหลดรายงานโอนเงิน

ดาวน์โหลดรายงานจากรายการโอนเงิน
ดาวน์โหลดรายงานจากเมนูรายงาน

การสร้างข้อมูลผู้รับเงิน

สร้างข้อมูลผู้รับเงินผ่านหน้าจอ
สร้างข้อมูลผู้รับเงินผ่านการอัปโหลดไฟล์

โมบายแอป

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินผ่านหน้าจอ

สร้างรายการโอนเงิน
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินด้วยตนเอง

การแชร์รายงานโอนเงิน

แชร์รายงานโอนเงิน