พบกับ Live Training เพื่อเรียนรู้การใช้งาน SCB Business Anywhere

ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร) 09:30 – 16:00 น. ผ่านทาง Microsoft Team

เวลา 09.30 - 11:30 น.
หัวข้อ “การใช้งานฟังก์ชัน Self Admin”
 • การกำหนดวงเงินในการทำธุรกรรมต่อวัน
 • การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
 • การบล็อกผู้ใช้งาน
 • การแก้ไขบทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้งาน
 • การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่
 • ถาม-ตอบ (Q&A)
 • เวลา 11:30 – 12:00 น.
  หัวข้อ “การจ่ายบิล”
 • การสร้างรายการจ่ายบิลผ่านหน้าจอระบบโดยตรง
 • การสร้างรายการจ่ายบิลแบบ e-Payment (จ่ายกรรมสรรพากร จ่ายประกันสังคม)
 • การอนุมัติรายการ
 • การดาวน์โหลดรายงาน
 • ถาม-ตอบ (Q&A)
 • เวลา 14:00 – 15:00 น.
  หัวข้อ “การโอนเงิน”
 • การสร้างรายการโอนเงินแบบ Key-in Onscreen
 • การสร้างรายการโอนเงินแบบ Import File และตรวจสอบรายการก่อนส่งไปยังผู้อนุมัติ
 • การสร้างรายงานการโอนเงิน
 • การอนุมัติรายการ
 • การดาวน์โหลดรายงาน
 • ถาม-ตอบ (Q&A)
 • เวลา 15:00 – 16:00 น.
  หัวข้อ “การจ่ายเงินเดือน”
 • การสร้างรายการจ่ายเงินเดือนแบบ Import File และตรวจสอบรายการก่อนส่งไปยังผู้อนุมัติ
 • การสร้างรายงานการจ่ายเงินเดือน
 • การอนุมัติรายการ
 • การดาวน์โหลดรายงาน
 • ถาม-ตอบ (Q&A)
 • สามารถลงทะเบียนเข้า Training

  ผ่านอีเมล : gts_training@scb.co.th

  หรือ Line SCB_Business : @scb-biz-ask หรือ Scan QR

  Subject : Training

  ระบุรายละเอียดผู้เข้ารับการอบรมดังนี้

  ชื่อบริษัท, ชื่อ – นามสกุล, อีเมล เบอร์โทรศัพท์, วันที่เข้ารับการอบรม, หัวข้อที่ต้องการอบรม
  (ข้อมูลดังกล่าวนำไปใช้เพื่อทำการลงทะเบียนเท่านั้น)

  คู่มือการใช้งาน SCB Business Anywhere

  ดูเพิ่มเติม