พบกับ Live Training เพื่อเรียนรู้การใช้งาน ฟีเจอร์ Self Admin (ผู้ดูแลระบบ) บน SCB Business Anywhere

ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ผ่านทาง Microsoft Team

ช่วงเช้า หัวข้อ “การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลบริษัท” (10:00 - 12:00 น.)
  10:00 - 10:30 น.  การแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งาน
10:30 - 11:00 น.  การกำหนดวงเงินต่อวันของบริษัท
11:00 - 11:30 น.  การบล็อคผู้ใช้งานในบริษัท
11:30 - 12:00 น.  Q&A
ช่วงบ่าย หัวข้อ “การแก้ไขบทบาทและเพิ่มผู้ใช้งานในบริษัท” (13:30 - 16:30 น.)
  13:30 - 14:30 น.  การแก้ไขบทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้งาน
14:30 - 16:00 น.  การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ในบริษัท
16:00 - 16:30 น.  Q&A

ท่านสามารถคลิกเพื่อเข้า Training ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

โดยคอมพิวเตอร์ :  คลิก http://shorturl.at/ghzM9

โดยโทรศัพท์มือถือ :  สแกน QR code ด้านล่าง