รายละเอียดบริการ

ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจที่ต้องการออกหนังสือค้ำประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมการให้บริการหนังสือค้ำประกันที่หลากหลาย หรือสามารถส่งคำขอผ่านแพลตฟอร์มเพื่อออกหนังสือค้ำประกันในรูปแบบกระดาษ และรับหนังสือค้ำประกันที่สาขา สะดวก ใช้งานง่าย รวดเร็วยิ่งขึ้น


รูปแบบหนังออกหนังสือค้ำประกันที่ให้บริการ ดังนี้

หนังสือค้ำประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยส่งคำขอผ่าน SCB Digital LG หรือ ส่งคำขอผ่านระบบผู้รับประโยชน์มายังระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

หนังสือค้ำประกันในรูปแบบกระดาษ

โดยส่งคำขอผ่าน SCB Digital LG และรับหนังสือค้ำประกันที่สาขา

ประเภทหนังสือค้ำประกัน

 • หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา/เสนอราคา/ประมูลราคา
 • หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา
 • หนังสือค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
 • หนังสือค้ำประกันการรับเงินประกันผลงาน
 • หนังสือค้ำประกันผลงาน
 • หนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
 • หนังสือค้ำประกันการชำระภาษี/อากร
 • หนังสือค้ำประกันเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

จุดเด่นของบริการ

 • หลากหลายรูปแบบของการให้บริการ ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจ
 • สะดวก รวดเร็ว โดยส่งคำขอตรงถึงธนาคารผ่านระบบ
 • ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานระดับสากล

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • สะดวก : ออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้รับประโยชน์ที่รับผ่านระบบ Blockchain (e-LG) หรือผู้รับประโยชน์ที่รับหนังสือค้ำประกันรูปแบบกระดาษ ในที่เดียว
 • เสริมสภาพคล่อง : ใช้เป็นหลักประกันแทนหลักทรัพย์ เพิ่มความคล่องตัวของธุรกิจ
 • ตรวจสอบได้ : สามารถดูรายงาน และหนังสือค้ำประกันที่เคยออกผ่าน SCB ได้ทั้งหมด

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ