• รายละเอียดการติดต่อ
  • ยืนยันข้อมูล

บริการรับรองความเสี่ยงของธนาคารคู่ค้า สำหรับธุรกรรมการค้าต่างประเทศ

เพิ่มศักยภาพในบริการซื้อลดเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตแบบไม่ไล่เบี้ย และบริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

ระบุประเภทธุรกิจ

ระบุรูปแบบขององค์กร

เราจะติดต่อคุณภายใน 48 ชม. ของเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.

กลับ

บริการที่คุณสนใจ

บริการรับรองความเสี่ยงของธนาคารคู่ค้า สำหรับธุรกรรมการค้าต่างประเทศ