• รายละเอียดการติดต่อ
  • ยืนยันข้อมูล

บริการรับซื้อ/ซื้อลดเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วเงินเรียกเก็บ

เพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจด้วยเงินทุนหมุนเวียนหลังการขาย จากไทยพาณิชย์

ระบุประเภทธุรกิจ

ระบุรูปแบบขององค์กร

เราจะติดต่อคุณภายใน 48 ชม. ของเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.

กลับ

บริการที่คุณสนใจ

บริการรับซื้อ/ซื้อลดเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วเงินเรียกเก็บ