โซลูชันตามประเภทธุรกิจ

โซลูชันเพื่อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

 • เพิ่มเงินทุนด้วยสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • รูดง่าย ขายคล่อง ลดต้นทุน เพิ่มกำไร
 • หลากหลายตัวช่วยดีๆ จากพาร์ทเนอร์ของ SCB
สนใจสมัคร

สินเชื่อเพื่อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม


วงเงินสินเชื่อธุรกิจ ครอบคลุมถึงวงเงินสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออกทุกประเภท
(Trade Finance)และหนังสือค้ำประกัน (L/G) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นบัญชีเดียวในการประกอบธุรกิจ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข  และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข  และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ลดต้นทุน เพิ่มกำไร รูดง่าย ขายคล่อง

บริการตัวช่วยธุรกิจจากผลิตภัณฑ์และบริการของ SCB ที่ช่วยบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไร แบบครบวงจร


SCB Payroll Solution

รับเงินเดือนผ่าน SCB เรื่องดีจะตามมา


SCB Payroll Solution

รับเงินเดือนผ่าน SCB เรื่องดีจะตามมา

ดี ต่อองค์กร

 • ฟรีค่าธรรมเนียมการจ่ายเงิน
 • เปิดบัญชีเงินเดือนง่าย
 • เชื่อมต่อสะดวกกับทุกระบบ Payroll
 • ประกันอุบัติเหตุ ราคาพิเศษ
เพิ่มเติม
ดี ต่อพนักงาน

 • ฟรีค่าธรรมเนียมบัตร
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์ 0 บาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต
 • รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพิ่ม 0.25% ต่อปี
เพิ่มเติม
SME OD Payroll

 • วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
เพิ่มเติม

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด


เพิ่มโอกาสสร้างยอดขายด้วยออนไลน์แพลตฟอร์ม

เพราะการเข้าถึงลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ มาทำให้ร้านเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์กับแพลตฟอร์มออนไลน์จาก SCB และ พาร์ตเนอร์ของ SCB

พิเศษ! ลูกค้า SCB สามารถรับสิทธิ Fast Track ขึ้นระบบด่วนได้

พร้อมสมัครหรือยัง?

หากคุณเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท จนถึง 500 ล้านบาท และดำเนินธุรกิจและมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 4 ปี สามารถสมัคร “โซลูชันเพื่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

พร้อมสมัครหรือยัง?

หากคุณเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท จนถึง 500 ล้านบาท และดำเนินธุรกิจและมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 4 ปี สามารถสมัคร “โซลูชันเพื่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้าที่สามารถตรวจสอบได้อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

หมายเหตุ:

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

หมายเหตุ:

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ
  เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญที่คุณสนใจ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ