บริการรับชำระเงินสำหรับร้านค้า

เครื่องรูดบัตร EDC

ร้านค้ารับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยใช้เครื่อง รูดบัตร EDC มีทั้งแบบเคลื่อนที่ และแบบที่ตั้งถาวร
สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดภาระ พร้อมสร้างภาพพจน์ที่ดีให้ร้านค้า

 

บริการนี้ตอบโจทย์อย่างไร

 • เพิ่มโอกาสเพิ่มยอดขาย
  เพิ่มกำไร และช่องทางในการขายสินค้ามากขึ้น ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการทั้งเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต 
 • ลดภาระ
  ลดภาระในการเก็บรักษาและนับเงินสดลดปัญหาการถูกโจรกรรม และปลอดภัยกว่าการเก็บเงินสดไว้ที่ร้าน
 • ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
  ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝาก/ถอนเงินที่ธนาคาร โดยธนาคารจะโอนเงินที่ทำรายการผ่านเครื่องรูดบัตรเพื่อเข้าบัญชีร้านค้าในวันทำการถัดไป
 • สร้างภาพพจน์ที่ดี
  สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับร้านค้าที่รับบัตรเครดิต เป็นร้านค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลก
 • รับสื่อสนับสนุนส่งเสริมการขาย
  รับสื่อส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์จากธนาคารอย่างต่อเนื่อง อาทิ ป้ายเปิดปิดประตูร้านค้า หรือสิ่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ลักษณะของบริการ


ร้านค้ารับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยใช้เครื่องรูดบัตร EDC มีทั้งแบบเคลื่อนที่ และแบบที่ตั้งถาวร

เครื่องรูดบัตรเคลื่อนที่ Mobile EDC

บริการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการเครื่องจะเชื่อมต่อสัญญาณ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ของ AIS หรือ DTAC ด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต (วีซ่า มาสเตอร์การ์ด ยูเนี่ยนเพย์ เจซีบี ไทยเพย์เมนต์เน็ตเวิร์ก)  เหมาะสำหรับร้านค้าที่ออกงานแสดงสินค้า (Exhibition)


เครื่องรูดบัตร EDC

บริการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการโดยทำรายการขออนุมัติวงเงินผ่านเครื่อง EDC ด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต (วีซ่า มาสเตอร์การ์ด ยูเนี่ยนเพย์ เจซีบี ไทยเพย์เมนต์เน็ตเวิร์ก)  เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งถาวร และมีการซื้อขายหน้าร้าน

สนใจสมัคร

เงื่อนไขการสมัคร

 • มีทำเลที่ตั้งในประเทศไทย
 • ขายสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมแก่การรับบัตร
 • ไม่ทำธุรกิจ หรือขายสินค้าผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดศีลธรรม หรือมีประวัติทุจริต
 • มีร้านค้าเป็นหลักแหล่ง ชัดเจน สามารถติดต่อได้สะดวก
 • เป็นร้านค้าจดทะเบียนการค้าตามกฎหมาย
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์ หรือ เดินสะพัดกับธนาคาร  
          

ค่าธรรมเนียม และ เอกสารการสมัคร

ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน

 รายการ  อัตราค่าบริการบริการ           
 บริการร้านค้าบัตรชำระเงิน  
 •  บัตรเดบิตไทย
 0.55%
 •  บัตรเครดิต Non Platinum 
   บัตรเครดิต Non Platinum Visa/MasterCard International Card

 1.8%

 2.4%

 •  บัตรเครดิต Platinum
   บัตรเครดิต Platinum Visa/MasterCard International Card

 2.4% 

 3.0%

 •  Alipay / Wechat
 1.8% 
 •  TrueMoney / Dolfin Wallet
 1.7%


สำหรับลูกค้าขนาดใหญ่ ลูกค้าสถาบันการเงิน และ/หรือ ลูกค้าที่มีสัญญาการใช้บริการของกลุ่มบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา

เอกสารการสมัคร


เอกสารประกอบการสมัคร

  EDC
  นิติ
บุคคล
บุคคล
ธรรมดา
ใบสมัครร้านค้ารับบัตรชำระเงิน  x  x
สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 และประทับตราบริษัท
 x  x
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท
 x  
ภาพถ่ายร้านค้า + ป้ายชื่อร้าน + สินค้า/
ตัวอย่างเว็บไซต์+ สินค้า + URL + Domain
 x  x
เฉพาะ Mobile EDC :
 - แบบฟอร์มขอใช้บริการ SIM
 - สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
และประทับตราบริษัท
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
 x x


เอกสารประกอบการสมัคร EDC

เอกสารแนะนำบริการและแบบฟอร์ม

คำขอใช้บริการร้านค้ารับชำระเงิน

1. ข้อกำหนดทั่วไป  ดาวน์โหลด
2  ข้อกำหนดของการรับบัตรชำระเงิน  ดาวน์โหลด
3. โบรชัวร์เครื่องรูดบัตร EDC  ดาวน์โหลด
4. หนังสือแจ้งร้านค้า ค่าดูแลรักษาเครื่อง EDC สำหรับร้านค้าที่ไม่มียอดรูดบัตร  ดาวน์โหลด

เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คำถามที่พบบ่อย

สอบถามข้อมูลได้ที่ SCB Merchant Call Center โทร. 02-777-7444 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 ภายใน 10 วันทำการนับจากส่งเอกสารครบ

ร้านค้าสามารถติดต่อมาที่ SCB Merchant Call Center โทร. 02-777-7444 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ในการจัดส่ง พร้อมให้ธนาคารออกใบแทนอีกครั้ง 

ร้านค้าสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาที่ร้านค้ามีบัญชีอยู่ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่SCB Merchant Call Center โทร. 02-777-7444 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้น และยังสามารถสอบถามเรื่องต่าง ๆ ได้อีก อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, เพิ่มเครื่องรูดอัติโนมัติ (EDC) 

ท่านสามารถติดต่อแผนกอนุมัติวงเงิน SCB โทร. 02-128-3642 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

ร้านค้าจะต้องเก็บเซลล์สลิปที่มีลายเซ็นของลูกค้าไว้อย่างน้อย 2 ปี เพื่อประโยชน์ของร้านค้าในการใช้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้าหรือบริการ 

ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ร้านค้า ที่อยู่ในใบกำกับภาษีเพื่อเป็นประโยชน์ในการออกใบกำกับภาษี เอกสารสำคัญต่างๆ และติดต่อส่ง ข่าวสาร ให้กับร้านค้าได้ถูกต้อง ในกรณีที่ร้านค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนใบกำกับภาษี ร้านค้าต้องแนบเอกสารใบ ภ.พ.09,20,01 อย่างใดอย่างหนึ่ง มาพร้อม กับจดหมายการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ธนาคารจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ร้านค้าของท่านได้ในกรณีที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องเท่านั้นโดย โทรติดต่อ SCB Merchant Call Center โทร. 02-777-7444 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้น 

ท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ตัวแทนธนาคาร (Vendor) โดยสังเกตจากเครื่องที่ท่านใช้บริการอยู่ว่าเป็นของบริษัทใด ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดอยู่ข้างเครื่องรูดบัตรดังต่อไปนี้

Verifone  โทร.02-030-8999 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 
Siam Telecom Access (STA)  โทร.02-955-1090 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 
Ingenico Thailand  โทร.02-026-0599 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 
Digio  โทร.02-026-3485 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 
GHL  โทร.02-440-0122 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

หากในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหมายเลขดังกล่าวข้างต้นได้ ท่านสามารถติดต่อมาที่ SCB Merchant Call Center โทร. 02-777-7444 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

ร้านค้าสมาชิกโทรติดต่อทีมบริการงานร้านค้า (Merchant Service) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256 2777 เพื่อตรวจสอบรายการ 

ท่านสามารถติดต่อ SCB Merchant Call Center โทร. 02-777-7444 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งปรับปรุงรายการ 

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ