บริการรับชำระเงินสำหรับร้านค้า

ใหม่! แอปแม่มณีใหม่!
แอปแม่มณี บริการชำระเงิน
ผ่านแอปสแกนคิวอาร์โค้ด
ได้ทุกธนาคาร

สแกนคิวอาร์โค้ดสำหรับร้านค้า รับชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

  บริการนี้ตอบโจทย์อย่างไร

  แอปแม่มณี คือ บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) สามารถสร้าง QR code สำหรับร้านค้า เพื่อรับเงินจากลูกค้าได้จากทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

  • รับเงินง่ายผ่าน QR การสแกน QR code สำหรับร้านค้า แอปแม่มณี ไม่ต้องพกเงินสด หมดปัญหาไม่มีเงินทอน  ปิดทุกการขายง่าย ๆ แบบชิล ๆ
   • รับชำระผ่านการสแกน QR จากทุกธนาคาร เพิ่มทางเลือกให้เจ้าของร้านมีช่องทางการรับชำระเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
   • รับชำระผ่านบัตรเครดิตด้วย QR ได้
   • รับชำระเงินผ่าน Alipay และ WeChat Pay ได้
  • แยกยอดขายร้านค้าชัดเจน

  ไม่ต้องสับสนอีกต่อไประหว่างยอดขายกับธุรกรรมส่วนตัว

  • ฝากลูกน้อง รับเงินแทนสบายๆ

  ฝากร้านค้าให้ลูกน้องช่วยรับเงินแทนได้ง่ายๆเพียงเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ในแอปแม่มณี

  • แจ้งเตือนทุกรายการ

  ไม่พลาดทุกยอดขายโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดสำหรับร้านค้าผ่านแอปแม่มณี เงินเข้าเมื่อไหร่ ทั้งเจ้าของร้านและพนักงานได้รับการแจ้งเตือนพร้อม ๆ กัน

  รับเงินง่ายผ่าน QR มีขั้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1

  เลือก เพื่อเข้าสู่หน้าจอ QR  ขั้นตอนที่ 1

  เลือก เพื่อเข้าสู่หน้าจอ QR


  ขั้นตอนที่ 3

  ระบบแจ้งเตือนผ่านแอปแม่มณีทั้งเจ้าของร้านและพนักงาน

  ขั้นตอนที่ 3

  ระบบแจ้งเตือนผ่านแอปแม่มณีทั้งเจ้าของร้านและพนักงาน

  ขั้นตอนที่ 2

  แสดง QR หรือส่ง QR code ร้านค้าผ่านทางข้อความ ให้ลูกค้าชำระเงินได้

  ขั้นตอนที่ 2

  แสดง QR หรือส่ง QR code ร้านค้าผ่านทางข้อความ ให้ลูกค้าชำระเงินได้

  รับชำระผ่านบัตรเครดิตมีขั้นตอนการสร้าง QR บัตรเครดิตดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1

  เลือก เพื่อเข้าสู่หน้าจอ QR  ขั้นตอนที่ 1

  เลือก เพื่อเข้าสู่หน้าจอ QR


  ขั้นตอนที่ 3

  ระบบจะแสดง QR บัตรเครดิต ตามจำนวนเงินที่ระบุ

  ขั้นตอนที่ 3

  ระบบจะแสดง QR บัตรเครดิต ตามจำนวนเงินที่ระบุ

  ขั้นตอนที่ 2

  เลื่อนไปทางขวา เพื่อไปยังหน้าจอ QR บัตรเครดิต ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ และกดสร้าง QR

  ขั้นตอนที่ 2

  เลื่อนไปทางขวา เพื่อไปยังหน้าจอ QR บัตรเครดิต ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ และกดสร้าง QR

  คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ


  กรณีสมัครผ่านแอป แม่มณี เจ้าของร้านและพนักงานในร้านต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  เจ้าของร้าน

  • เป็นบุคคลธรรมดา

  • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (บัญชีเดี่ยว) ของธนาคารไทยพาณิชย์

  • มีแอป SCB EASY และสมัครใช้บริการแล้ว

  พนักงานในร้าน

  • มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้

  • มีรหัสยืนยันจากเจ้าของร้านค้า


  อุปกรณ์และเวอร์ชันที่รองรับการใช้งาน

  กรณีสมัครผ่านแอปแม่มณี

  • Mobile & Tablet รองรับทั้ง Wi-Fi และ 3G/4G
  • iOS เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป และ Android เวอร์ชัน 6 ขึ้นไป

  ดาวน์โหลดแอป

  วงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการ


  วงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการต่อรายการ

  ประเภท QR Code วงเงินรับชำระต่อรายการ(บาท)
  QR แม่มณี 100,000.00
  QR แม่มณี  QR บัตรเครดิต 50,000.00
  QR Alipay 50,000.00
  QR WeChat Pay 50,000.00


  วงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการต่อวัน

  ประเภท QR Code วงเงินรับชำระต่อรายการ(บาท)
  QR แม่มณี 100,000.00

  ต้องการเพิ่มวงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการต่อวัน

  *ทั้งนี้ การให้วงเงินการรับชำระเงินดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


  ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการร้านค้ารับชำระเงินผ่านช่องทาง QR Code

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเจ้าของร้าน

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการร้านค้ารับชำระเงินผ่าน E-Wallet (Alipay/WeChat Pay)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปแม่มณีสำหรับพนักงานในร้าน

  วงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการ


  วงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการต่อรายการ

  ประเภท QR Code วงเงินรับชำระต่อรายการ(บาท)
  QR แม่มณี 100,000.00
  QR แม่มณี  QR บัตรเครดิต 50,000.00
  QR Alipay 50,000.00
  QR WeChat Pay 50,000.00


  วงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการต่อวัน

  ประเภท QR Code วงเงินรับชำระต่อรายการ(บาท)
  QR แม่มณี 100,000.00

  ต้องการเพิ่มวงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการต่อวัน

  *ทั้งนี้ การให้วงเงินการรับชำระเงินดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


  ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการร้านค้ารับชำระเงินผ่านช่องทาง QR Code

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเจ้าของร้าน

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการร้านค้ารับชำระเงินผ่าน E-Wallet (Alipay/WeChat Pay)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปแม่มณีสำหรับพนักงานในร้าน

  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

  คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

  คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • รับเงินผ่าน AliPay และ WeChat Pay Alipay / WeChat

   รับเงินผ่าน AliPay และ WeChat pay ผ่านแม่มณีหรือแอป SCB EASYได้ง่ายๆ

   อ่านเพิ่มเติม
  • Merchant Payment Solution

   บริการรับชำระเงินแบบครบวงจร ที่จะช่วยให้คุณขายได้สะดวกยิ่งขึ้น

   อ่านเพิ่มเติม


  • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

   เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
   ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ