แคมเปญพิเศษเพื่อธุรกิจ

บริการรับชำระเงินออนไลน์ Merchant Payment Solution ครบวงจร

บริการรับชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบธนาคารแบบครบวงจร (Merchant Payment Solution) ที่จะช่วยให้คุณค้าขายได้สะดวกยิ่งขึ้น

 • เพิ่มโอกาสในการขาย
 • ทันสมัย ใช้งานง่าย และปลอดภัย
 • ลดต้นทุนการจัดการเงินสด

แอป SCB แม่มณี


‘แอปฯ แม่มณี’ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ช่วยร้านค้าตัวจริง จัดการง่าย ซื้อขายคล่องด้วยระบบชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบธนาคารแบบครบวงจร

แอป SCB แม่มณี


‘แอปฯ แม่มณี’ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ช่วยร้านค้าตัวจริง จัดการง่าย ซื้อขายคล่องด้วยระบบชำระเงินออนไลน์ (Merchant Payment Solution) ผ่านระบบธนาคารแบบครบวงจร

เครื่องรูดบัตร EDC


ตอบโจทย์ทุกร้านค้าด้วยด้วย Merchant Payment Solution กับเครื่องรูดบัตรรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ในหลากหลายรูปแบบ

เครื่องรูดบัตร EDC


ตอบโจทย์ทุกร้านค้าด้วยด้วย Merchant Payment Solution กับเครื่องรูดบัตรรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ในหลากหลายรูปแบบ

*สำหรับร้านค้าที่สมัครบริการเครื่องรูดบัตรกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
และส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 -31 ธันวาคม 2563 เมื่อร้านค้ามียอดการรับบัตรผ่านเครื่องทุกเดือน

หากร้านค้าไม่มียอดการรับบัตรจะมีค่าเช่าเครื่องเดือนละ 500 บาท/เครื่อง เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

*สำหรับร้านค้าที่สมัครบริการเครื่องรูดบัตรกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 -31 ธันวาคม 2563 เมื่อร้านค้ามียอดการรับบัตรผ่านเครื่องทุกเดือน หากร้านค้าไม่มียอดการรับบัตรจะมีค่าเช่าเครื่อง
เดือนละ 500 บาท/เครื่อง เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

Alipay & WeChat Pay


รับเงินจากลูกค้าชาวจีนง่ายขึ้นด้วยการรับชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบธนาคารผ่าน Mobile Application Alipay & WeChat Pay

Alipay & WeChat Pay


รับเงินจากลูกค้าชาวจีนง่ายขึ้นด้วยการรับชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบธนาคารผ่าน Mobile Application Alipay & WeChat Pay

เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

รับบัตรเครดิตผ่าน QR code


จ่ายสะดวก รับเงินสบาย ทั้งลูกค้าและผู้ขาย เมื่อรับชำระบัตรเครดิตผ่าน QR code

รับบัตรเครดิตผ่าน QR code


จ่ายสะดวก รับเงินสบาย ทั้งลูกค้าและผู้ขาย เมื่อรับชำระบัตรเครดิตผ่าน QR code

เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

PAYMENT LINK

ตัวช่วยดีดี สำหรับร้านค้า E-commerce

PAYMENT LINK

ตัวช่วยดีดี สำหรับร้านค้า E-commerce

เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

PAYMENT GATEWAY & QR API


การชำระเงินที่ทันสมัย รองรับการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce

PAYMENT GATEWAY & QR API


การชำระเงินที่ทันสมัย รองรับการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce

เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

บริการไหนเหมาะกับร้านค้าของคุณ


ดูบริการระบบชำระเงินทั้งออนไลน์ผ่านระบบธนาคารและแบบออฟไลน์ ทุกความสะดวกที่คุณเลือกได้ ไม่ว่าร้านของคุณจะเป็นแบบไหนก็พร้อมตอบโจทย์ทุกร้านค้าทุกรูปแบบด้วย Merchant Payment Solution

บริการไหนเหมาะกับร้านค้าของคุณ


ดูบริการระบบชำระเงินทั้งออนไลน์ผ่านระบบธนาคารและแบบออฟไลน์ ทุกความสะดวกที่คุณเลือกได้ ไม่ว่าร้านของคุณจะเป็นแบบไหนก็พร้อมตอบโจทย์ทุกร้านค้าทุกรูปแบบด้วย Merchant Payment Solution

เอกสารประกอบการสมัคร


เจ้าของธุรกิจทั้งในรูปแบบนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา สามารถสมัคร “บริการรับชำระเงิน Total Merchant Solution” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

เอกสารประกอบการสมัคร EDC, QRCS, Alipay, WeChat Pay

 • ใบสมัครร้านค้ารับบัตรชำระเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • ภาพถ่ายร้านคำ+สินค้า / ตัวอย่างเว็บไซต์+URL+สินค้า

เอกสารประกอบการสมัคร Payment Gateway, API

 • ใบสมัครร้านค้ารับบัตรชำระเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • ใบจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีนิติบุคคล)
 • ภาพถ่ายร้านคำ+สินค้า / ตัวอย่างเว็บไซต์+URL+สินค้า
 • NDA (เฉพาะ API)
 • Cancel Policy (เฉพาะ Payment Gateway)

หมายเหตุ
เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

เอกสารประกอบการสมัคร


เจ้าของธุรกิจทั้งในรูปแบบนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา สามารถสมัคร “บริการรับชำระเงิน Total Merchant Solution” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

เอกสารประกอบการสมัคร EDC, QRCS, Alipay, WeChat Pay

 • ใบสมัครร้านค้ารับบัตรชำระเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • ภาพถ่ายร้านคำ+สินค้า / ตัวอย่างเว็บไซต์+URL+สินค้า

เอกสารประกอบการสมัคร Payment Gateway, API

 • ใบสมัครร้านค้ารับบัตรชำระเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • ใบจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีนิติบุคคล)
 • ภาพถ่ายร้านคำ+สินค้า / ตัวอย่างเว็บไซต์+URL+สินค้า
 • NDA (เฉพาะ API)
 • Cancel Policy (เฉพาะ Payment Gateway)

หมายเหตุ
เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด