การค้าระหว่างประเทศ


บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
FORWARD CONTRACT

ให้วงเงินสูงสุด 100% ของความต้องการใช้วงเงินเพื่อการค้าต่างประเทศ*
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • จองอัตราแลกเปลี่ยนไว้ล่วงหน้า
 • รู้รายรับ-รายจ่าย
 • ไม่ต้องคอยเช็คเรท
 • บริหารต้นทุนดี

  สนใจสมัคร

  บริการนี้ตอบโจทย์อย่างไร


  ไม่ต้องลุ้นอัตราแลกเปลี่ยนรายวัน ควบคุมต้นทุนการเงินได้แน่นอน

  • จองอัตราแลกเปลี่ยนไว้ล่วงหน้า
   ลดความเสี่ยงต้นทุนนำเข้า-ส่งออก
  • รู้รายรับ-รายจ่าย
   ให้เจ้าของธุรกิจ SME สบายใจแน่นอนแม้ค่าเงินผันผวน
  • ไม่ต้องคอยเช็คเรท
   มีเวลา บริหารธุรกิจได้อย่างเต็มที่
  • บริหารต้นทุนดี
   ช่วยเพิ่มผลกำไรธุรกิจ

  ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • ทราบต้นทุนและประมาณการรายได้
   ที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่วันที่จอง Forward Contract

  • ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
   และไม่มีค่าธรรมเนียมในการจอง

  ลักษณะบริการ

  • FORWARD CONTRACT คือ สัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มีกำหนดส่งมอบเงินตราต่างประเทศมากกว่า 2 วันทำการขึ้นไป โดยมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward rate) สกุลเงิน จำนวนเงิน และวันครบกำหนดสัญญาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันทำสัญญา

  ตัวอย่างการคิดอัตราแลกเปลี่ยน

  Forward Rate อายุ 3 เดือน (35.03) =  Spot Rate* (35.00) + Swap Point* (+0.01 บาท/เดือน)

  *Spot Rate คือ อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบันที่ใช้ในการแลกเงินเพื่อส่งมอบทันที

  *Swap point คือ ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงิน 2 สกุลที่ลูกค้าต้องการทำรายการ

  *Spot Rate คือ อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบันที่ใช้ในการแลกเงินเพื่อส่งมอบทันที

  *Swap point คือ ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงิน 2 สกุลที่ลูกค้าต้องการทำรายการ

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นลูกค้านิติบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์
  • ผู้กู้จะต้องดำเนินธุรกิจที่มีการขอสินเชื่อหรือเป็นเจ้าของกิจการที่มีประสบการณ์ในธุรกิจและมีการขอสินเชื่อกับธนาคาร โดยมีรายได้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • ธุรกิจมีกำไรจากการดำเนินงาน (Net Operating Profit ) ในปีล่าสุด

  เอกสารประกอบการอนุมัติ

  • ข้อมูลงบการเงินที่ผ่านมาตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • ข้อมูลรายงานเครดิตบูโร Credit Bureau อายุไม่เกิน 1 เดือน
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ (ระยะเวลาการออกเอกสารไม่เกิน 1 เดือน)
  • รายงานการประชุมบริษัทที่ระบุวัตถุประสงค์ในการขอใช้บริการ Forward Contract
  • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
  • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (กรณีไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถ้ามี)

  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

  ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

  คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

  ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

  คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • Business Anywhere

   บริการ Digital Banking Platform เพื่อประสบการณ์การเงินที่ดีอีกระดับของคุณ

   อ่านเพิ่มเติม
  • โซลูชันเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

   สินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

   อ่านเพิ่มเติม


  • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

   คุณสามารถพูดคุยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณ

   ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

   เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
   ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ