บริการรับชำระเงินสำหรับร้านค้า

เครื่องรูดบัตร EDC

ร้านค้ารับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยใช้เครื่อง รูดบัตร EDC มีทั้งแบบเคลื่อนที่ และแบบที่ตั้งถาวร
สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดภาระ พร้อมสร้างภาพพจน์ที่ดีให้ร้านค้า

 

  บริการนี้ตอบโจทย์อย่างไร

  • เพิ่มโอกาสเพิ่มยอดขาย
   เพิ่มกำไร และช่องทางในการขายสินค้ามากขึ้น ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการทั้งเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต
  • ลดภาระ
   ลดภาระในการเก็บรักษาและนับเงินสดลดปัญหาการถูกโจรกรรม และปลอดภัยกว่าการเก็บเงินสดไว้ที่ร้าน
  • ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
   ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝาก/ถอนเงินที่ธนาคาร โดยธนาคารจะโอนเงินที่ทำรายการผ่านเครื่องรูดบัตรเพื่อเข้าบัญชีร้านค้าในวันทำการถัดไป
  • สร้างภาพพจน์ที่ดี
   สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับร้านค้าที่รับบัตรเครดิต เป็นร้านค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลก
  • รับสื่อสนับสนุนส่งเสริมการขาย
   รับสื่อส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์จากธนาคารอย่างต่อเนื่อง อาทิ ป้ายเปิดปิดประตูร้านค้า หรือสิ่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

  ลักษณะของบริการ


  ร้านค้ารับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยใช้เครื่องรูดบัตร EDC มีทั้งแบบเคลื่อนที่ และแบบที่ตั้งถาวร

  เครื่องรูดบัตรเคลื่อนที่ Mobile EDC

  บริการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการเครื่องจะเชื่อมต่อสัญญาณ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ของ AIS หรือ DTAC ด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต (วีซ่า มาสเตอร์การ์ด ยูเนี่ยนเพย์ เจซีบี ไทยเพย์เมนต์เน็ตเวิร์ก) เหมาะสำหรับร้านค้าที่ออกงานแสดงสินค้า (Exhibition)


  เครื่องรูดบัตร EDC

  บริการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการโดยทำรายการขออนุมัติวงเงินผ่านเครื่อง EDC ด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต (วีซ่า มาสเตอร์การ์ด ยูเนี่ยนเพย์ เจซีบี ไทยเพย์เมนต์เน็ตเวิร์ก) เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งถาวร และมีการซื้อขายหน้าร้าน

  สนใจสมัคร

  เงื่อนไขการสมัคร

  • มีทำเลที่ตั้งในประเทศไทย
  • ขายสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมแก่การรับบัตร
  • ไม่ทำธุรกิจ หรือขายสินค้าผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดศีลธรรม หรือมีประวัติทุจริต
  • มีร้านค้าเป็นหลักแหล่ง ชัดเจน สามารถติดต่อได้สะดวก
  • เป็นร้านค้าจดทะเบียนการค้าตามกฎหมาย
  • เปิดบัญชีออมทรัพย์ หรือ เดินสะพัดกับธนาคาร

  ค่าธรรมเนียม และ เอกสารการสมัคร

  ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน

   รายการ  อัตราค่าบริการบริการ           
   บริการร้านค้าบัตรชำระเงิน  
  •  บัตรเดบิตไทย
   0.55%
  •  บัตรเครดิต Non Platinum 
    บัตรเครดิต Non Platinum Visa/MasterCard International Card

   1.8%

   2.6%

  •  บัตรเครดิต Platinum
    บัตรเครดิต Platinum Visa/MasterCard International Card

   2.4% 

   3.2%

  •  Alipay / Wechat
   1.6% 
  •  TrueMoney / Dolfin Wallet
   1.7%
  •  บัตรเครดิต/เดบิต Domestic Card & International Card JCB, UPI
   2.8%
  •  Thai QR Code
   ตามประกาศธนาคาร
  •  QR Card Scheme on EDC
    บัตรเครดิต Visa/MasterCard Domestic Card
    บัตรเครดิต Visa/MasterCard International Card
    บัตรเครดิต/เดบิต Domestic Card & International Card JCB, UPI

   2.5% 

   3.3%

   2.8%

  •  QR Card Scheme ป้ายตั้ง
    บัตรเครดิต Visa/MasterCard Domestic Card
    บัตรเครดิต Visa/MasterCard International Card
    บัตรเครดิต/เดบิต Domestic Card & International Card JCB, UPI

   3.0% 

   3.3%

   3.0%


  สำหรับลูกค้าขนาดใหญ่ ลูกค้าสถาบันการเงิน และ/หรือ ลูกค้าที่มีสัญญาการใช้บริการของกลุ่มบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา

  เอกสารการสมัคร


  เอกสารประกอบการสมัคร

  EDC
  นิติ
  บุคคล
  บุคคล
  ธรรมดา
  ใบสมัครร้านค้ารับบัตรชำระเงิน x x
  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
  พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  และประทับตราบริษัท
  x x
  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรอง
  สำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท
  x
  ภาพถ่ายร้านค้า + ป้ายชื่อร้าน + สินค้า/
  ตัวอย่างเว็บไซต์+ สินค้า + URL + Domain
  x x
  เฉพาะ Mobile EDC :
  - แบบฟอร์มขอใช้บริการ SIM
  - สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
  พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  และประทับตราบริษัท
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรอง
  สำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
  x x


  เอกสารประกอบการสมัคร EDC

  เอกสารแนะนำบริการและแบบฟอร์ม

  คำขอใช้บริการร้านค้ารับชำระเงิน

  1. ข้อกำหนดทั่วไป ดาวน์โหลด
  2 ข้อกำหนดของการรับบัตรชำระเงิน ดาวน์โหลด
  3. หนังสือแจ้งร้านค้า ค่าดูแลรักษาเครื่อง EDC สำหรับร้านค้าที่ไม่มียอดรูดบัตร ดาวน์โหลด
  4. คำขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการร้านค้ารับชำระเงิน ดาวน์โหลด
  5. ข้อกำหนดของบริการรับชำระเงินผ่าน E-Wallet ดาวน์โหลด
  6. ข้อกำหนดของบริการรับชำระเงินผ่านช่องทาง QR Code ดาวน์โหลด

  เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

  คำถามที่พบบ่อย

  สอบถามข้อมูลได้ที่ SCB Merchant Call Center โทร. 02-777-7444 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

  ภายใน 10 วันทำการนับจากส่งเอกสารครบ

  ร้านค้าสามารถติดต่อมาที่ SCB Merchant Call Center โทร. 02-777-7444 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ในการจัดส่ง พร้อมให้ธนาคารออกใบแทนอีกครั้ง

  ร้านค้าสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาที่ร้านค้ามีบัญชีอยู่ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่SCB Merchant Call Center โทร. 02-777-7444 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้น และยังสามารถสอบถามเรื่องต่าง ๆ ได้อีก อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, เพิ่มเครื่องรูดอัติโนมัติ (EDC)

  ท่านสามารถติดต่อแผนกอนุมัติวงเงิน SCB โทร. 02-128-3642 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

  ร้านค้าจะต้องเก็บเซลล์สลิปที่มีลายเซ็นของลูกค้าไว้อย่างน้อย 2 ปี เพื่อประโยชน์ของร้านค้าในการใช้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้าหรือบริการ

  ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ร้านค้า ที่อยู่ในใบกำกับภาษีเพื่อเป็นประโยชน์ในการออกใบกำกับภาษี เอกสารสำคัญต่างๆ และติดต่อส่ง ข่าวสาร ให้กับร้านค้าได้ถูกต้อง ในกรณีที่ร้านค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนใบกำกับภาษี ร้านค้าต้องแนบเอกสารใบ ภ.พ.09,20,01 อย่างใดอย่างหนึ่ง มาพร้อม กับจดหมายการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ธนาคารจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ร้านค้าของท่านได้ในกรณีที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องเท่านั้นโดย โทรติดต่อ SCB Merchant Call Center โทร. 02-777-7444 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้น

  ท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ตัวแทนธนาคาร (Vendor) โดยสังเกตจากเครื่องที่ท่านใช้บริการอยู่ว่าเป็นของบริษัทใด ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดอยู่ข้างเครื่องรูดบัตรดังต่อไปนี้

  Verifone โทร.02-030-8999 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  Siam Telecom Access (STA) โทร.02-955-1090 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  Ingenico Thailand โทร.02-026-0599 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  Digio โทร.02-026-3485 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  GHL โทร.02-440-0122 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

  หากในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหมายเลขดังกล่าวข้างต้นได้ ท่านสามารถติดต่อมาที่ SCB Merchant Call Center โทร. 02-777-7444 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

  ร้านค้าสมาชิกโทรติดต่อทีมบริการงานร้านค้า (Merchant Service) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256 2777 เพื่อตรวจสอบรายการ

  ท่านสามารถติดต่อ SCB Merchant Call Center โทร. 02-777-7444 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งปรับปรุงรายการ

  • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

   เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
   ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ