เครื่องมือช่วยเหลือ

เครื่องมือคำนวณสินเชื่อผู้ประกอบการ

คำนวณสินเชื่อคงที่สำหรับธุรกิจได้ง่ายๆ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เครื่องมือคำนวณสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ

คำนวณสินเชื่อเพื่อธุรกิจได้ง่ายๆ

เลือกรูปแบบที่คุณต้องการคำนวณสินเชื่อ

คำนวณสินเชืื่อจากยอดผ่อนชำระต่อเดือนที่ต้องการ

วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ

บาท
สินเชื่อขั้นต่ำ 1,000 บาท สินเชื่อสูงสุด 1,000,000,000 บาท

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

บาท
กรุณากรอกตัวเลขที่ถูกต้อง กรุณากรอกตัวเลขที่ถูกต้อง

ระยะเวลาที่ต้องการผ่อนชำระ

ปี
กรุณากรอกตัวเลขเต็ม สูงสุดไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

%

หากท่านต้องการขอสินเชื่อ
{{outputValue(amount)}} บาท

หากท่านต้องการผ่อน
{{outputValue(installment)}} บาทต่อเดือน

ระยะเวลากู้ {{year}} ปี
ดอกเบี้ย {{interest}}% ต่อปี
ผลการคำนวณ

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

{{outputValue(monthlyInstallment)}} บาท

วงเงินสินเชื่อสูงสุด

{{outputValue(maxLoanAmount)}} บาท

ยอดรวมดอกเบี้ย

{{outputValue(totalInterest)}} บาท

ยอดรวมทั้งหมด

{{outputValue(grandTotal)}} บาท

เริ่มใหม่
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร รายละเอียด

 

  • ในการคำนวณจะบวกอัตราดอกเบี้ย 1% จากอัตราดอกเบี้ยที่ระบุ เพื่อให้ลูกค้าสามารถปิดบัญชีได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ผลลัพธ์จากการคำนวณคำนวณสินเชื่อ เป็นเพียงผลการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น และผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท
  • ผลการประเมินจากเครื่องคำนวณสินเชื่อเป็นเพียงการประเมินวงเงินกู้ในเบื้องต้น และวิเคราะห์เบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้มาเท่านั้น เนื่องจากในทางปฏิบัติ ธนาคารจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุผู้กู้ รายได้ผู้กู้ อายุงาน ภาระหนี้อื่นๆ ประวัติทางการเงิน และสภาพหลักประกัน เป็นต้น
  • เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

SCB
  • กำลังมองหาสินเชื่อเพื่อธุรกิจอยู่ใช่ไหม?

    เรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละประเภทธุรกิจ