บริการรับชำระเงินสำหรับร้านค้า

บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ
( Business PromptPay )

รับเงินสะดวก ผู้โอนประหยัด ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

  บริการนี้ตอบโจทย์อย่างไร


  เป็นบริการทางเลือกใหม่ให้ธุรกิจและหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (TAX ID) เป็นเลขที่รับโอนเงินแทนบัญชีธนาคาร ช่วยให้ผู้โอนเงินด้วยพร้อมเพย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มีค่าธรรมเนียมโอนเงินที่ถูกลงมาก พร้อมเพย์ธุรกิจจึงเป็นทางเลือกใหม่เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินแบบเดิม ช่วยให้การใช้บริการธุรกรรมการเงินกับธุรกิจมีความประหยัดและสะดวกมากขึ้น

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  จุดเด่นของบริการ

  • ทำธุรกรรมการเงินสะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้เช็ค
  • ช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัว ลดต้นทุน
  • ผู้โอนเงินที่เป็นนิติบุคคลสามารถโอนเงินให้นิติบุคคลที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ธุรกิจได้สูงสุดถึง 2 ล้านบาทต่อรายการ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ


  เพิ่มทางเลือก

  • เพิ่มทางเลือกการรับเงินโอนจากบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล โดยสามารถรับโอนเงินด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) แทนหมายเลขบัญชี

  เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

  • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และขีดความสามารถการแข่งขัน โดยคู่ค้าสามารถชำระเงินได้สะดวก รวดเร็ว ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง

  สะดวก

  • รับเงินคืนภาษีจากภาครัฐ หรือรับเงินโอนจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว

  ลดความซ้ำซ้อน

  • ลดความซ้ำซ้อนในการเปิดบัญชีหลายธนาคารเพื่อใช้เป็นช่องทางรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ สะดวกในการกระทบยอดทางบัญชี

  เงื่อนไขการสมัคร

  ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท และตราประทับบริษัท

  หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

  วิธีการสมัครพร้อมเพย์ธุรกิจ

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินจากลูกค้า

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินจากลูกค้า

  • แอปแม่มณี

   หลายหลายผลิตภัณฑ์ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

   อ่านเพิ่มเติม
  • Merchant Payment Solution

   บริการรับชำระเงินแบบครบวงจร ที่จะช่วยให้คุณขายได้สะดวกยิ่งขึ้น

   อ่านเพิ่มเติม


  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

  ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

  คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

  ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

  คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • บริหารการเงินเพื่อธุรกิจ

   หลายหลายผลิตภัณฑ์ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

   อ่านเพิ่มเติม
  • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

   เรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการ ของธุรกิจคุณ พร้อมสนับสนุนทุกธุรกิจให้ก้าวไกล

   อ่านเพิ่มเติม


  • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

   เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
   ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ