สวัสดี
คุณมีอะไรให้เราช่วยบ้าง?

การค้าระหว่างประเทศ

ตอบโจทย์ทุกเรื่องธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร

บริการการค้าระหว่างประเทศประเภทไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ

SCB
  • Swap Point ของธุรกรรม Forward Outright

    วางแผนซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าด้วย Swap Point (ส่วนหนึ่งของสัญญา Forward) ช่วยให้คุณบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

SCB
  • คำนวณสินเชื่อง่ายๆ

    วางแผนการเงินล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย ด้วยโปรแกรมคำนวณสินเชื่อของเรา