โซลูชันตามประเภทธุรกิจ

โซลูชันเพื่อธุรกิจโรงแรม

 • ตัวช่วยเพื่อธุรกิจโรงแรม ให้การขยายกิจการโรงแรมเป็นเรื่องง่าย
 • เพิ่มเงินทุนด้วยสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อบริหารธุรกิจโรงแรม
 • รูดง่าย ขายคล่อง ลดต้นทุน เพิ่มกำไร
 • หลากหลายตัวช่วยดีๆ จากพาร์ทเนอร์ของ SCB
สนใจสมัคร


สินเชื่อเพื่อธุรกิจโรงแรม

วงเงินสินเชื่อโรงแรมเพื่อรีไฟแนนซ์และปรับปรุงซ่อมแซมกิจการ

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ลดต้นทุน เพิ่มกำไร รูดง่าย จ่ายสะดวก

บริการตัวช่วยธุรกิจจากผลิตภัณฑ์และบริการของ SCB ที่ช่วยบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไร รูดง่าย จ่ายสะดวก แบบครบวงจร ช่วยให้คุณขยายกิจการโรงแรมให้เติบโตได้เร็วขึ้น


SCB Payroll Solution

รับเงินเดือนผ่าน SCB เรื่องดีจะตามมา


SCB Payroll Solution

 รับเงินเดือนผ่าน SCB เรื่องดีจะตามมา

ดี ต่อองค์กร

 • ฟรีค่าธรรมเนียมการจ่ายเงิน
 • เปิดบัญชีเงินเดือนง่าย
 • เชื่อมต่อสะดวกกับทุกระบบ Payroll
 • ประกันอุบัติเหตุ ราคาพิเศษ
เพิ่มเติม
ดี ต่อพนักงาน

 • ฟรีค่าธรรมเนียมบัตร
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์ 0 บาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต
 • รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพิ่ม 0.25% ต่อปี
เพิ่มเติม
SME OD Payroll

 • วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท 
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
เพิ่มเติม

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

 

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

 

 


โปรโมชั่นสุดพิเศษจากพาร์ทเนอร์ของ SCB

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SCB SME

 


เพิ่มโอกาสสร้างยอดขายด้วยออนไลน์แพลตฟอร์ม

เพราะการเข้าถึงลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ มาทำให้ร้านเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์กับแพลตฟอร์มออนไลน์จาก SCB และ พาร์ตเนอร์ของ SCB

พิเศษ! ลูกค้า SCB สามารถรับสิทธิ Fast Track ขึ้นระบบด่วนได้

 

พร้อมสมัครหรือยัง?

หากคุณเป็นผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบการธุรกิจโรงแรมโดยมีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมทั้งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมถูกต้องตามเกณฑ์ และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถสมัคร “โซลูชันเพื่อธุรกิจโรงแรม” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

พร้อมสมัครหรือยัง?

หากคุณเป็นผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบการธุรกิจโรงแรมโดยมีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมทั้งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมถูกต้องตามเกณฑ์ และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถสมัคร “โซลูชันเพื่อธุรกิจโรงแรม” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ

 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน 

 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้าที่สามารถตรวจสอบได้อย่างน้อย 6 เดือน 

 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน 

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี 

 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร 

 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

หมายเหตุ:  

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร 

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

หมายเหตุ:  

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร 

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ
  เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญที่คุณสนใจ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ