บริการรับชำระเงินสำหรับร้านค้า

ใหม่! แอปแม่มณีใหม่!
แอปแม่มณี บริการชำระเงิน
ผ่านแอปสแกนคิวอาร์โค้ด
ได้ทุกธนาคาร 

สแกนคิวอาร์โค้ดสำหรับร้านค้า รับชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

บริการนี้ตอบโจทย์อย่างไร

แอปแม่มณี คือ บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) สามารถสร้าง QR code สำหรับร้านค้า เพื่อรับเงินจากลูกค้าได้จากทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

 • รับเงินง่ายผ่าน QR  การสแกน QR code สำหรับร้านค้า แอปแม่มณี ไม่ต้องพกเงินสด หมดปัญหาไม่มีเงินทอน  ปิดทุกการขายง่าย ๆ แบบชิล ๆ
  • รับชำระผ่านการสแกน QR จากทุกธนาคาร เพิ่มทางเลือกให้เจ้าของร้านมีช่องทางการรับชำระเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
  • รับชำระผ่านบัตรเครดิตด้วย QR ได้
  • รับชำระเงินผ่าน Alipay และ WeChat Pay ได้
 • แยกยอดขายร้านค้าชัดเจน

ไม่ต้องสับสนอีกต่อไประหว่างยอดขายกับธุรกรรมส่วนตัว

 • ฝากลูกน้อง รับเงินแทนสบายๆ

ฝากร้านค้าให้ลูกน้องช่วยรับเงินแทนได้ง่ายๆเพียงเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ในแอปแม่มณี

 • แจ้งเตือนทุกรายการ

ไม่พลาดทุกยอดขายโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดสำหรับร้านค้าผ่านแอปแม่มณี เงินเข้าเมื่อไหร่ ทั้งเจ้าของร้านและพนักงานได้รับการแจ้งเตือนพร้อม ๆ กัน

รับเงินง่ายผ่าน QR มีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1

เลือก    เพื่อเข้าสู่หน้าจอ QRขั้นตอนที่ 1

เลือก    เพื่อเข้าสู่หน้าจอ QR


ขั้นตอนที่ 3

ระบบแจ้งเตือนผ่านแอปแม่มณีทั้งเจ้าของร้านและพนักงาน

ขั้นตอนที่ 3

ระบบแจ้งเตือนผ่านแอปแม่มณีทั้งเจ้าของร้านและพนักงาน

ขั้นตอนที่ 2

แสดง QR หรือส่ง QR code ร้านค้าผ่านทางข้อความ ให้ลูกค้าชำระเงินได้

ขั้นตอนที่ 2

แสดง QR หรือส่ง QR code ร้านค้าผ่านทางข้อความ ให้ลูกค้าชำระเงินได้

รับชำระผ่านบัตรเครดิตมีขั้นตอนการสร้าง QR บัตรเครดิตดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1

เลือก    เพื่อเข้าสู่หน้าจอ QRขั้นตอนที่ 1

เลือก    เพื่อเข้าสู่หน้าจอ QR


ขั้นตอนที่ 3

 ระบบจะแสดง QR บัตรเครดิต ตามจำนวนเงินที่ระบุ

ขั้นตอนที่ 3

 ระบบจะแสดง QR บัตรเครดิต ตามจำนวนเงินที่ระบุ

ขั้นตอนที่ 2

เลื่อนไปทางขวา เพื่อไปยังหน้าจอ QR บัตรเครดิต ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ และกดสร้าง QR

ขั้นตอนที่ 2

เลื่อนไปทางขวา เพื่อไปยังหน้าจอ QR บัตรเครดิต ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ และกดสร้าง QR

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ


กรณีสมัครผ่านแอป แม่มณี เจ้าของร้านและพนักงานในร้านต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

เจ้าของร้าน

 • เป็นบุคคลธรรมดา

 • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (บัญชีเดี่ยว) ของธนาคารไทยพาณิชย์

 • มีแอป SCB EASY และสมัครใช้บริการแล้ว

พนักงานในร้าน

 • มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้

 • มีรหัสยืนยันจากเจ้าของร้านค้า


หมายเหตุ

 • กรณีสมัครผ่านแอป SCB EASY ไม่ต้องใช้ข้อมูลพนักงานในร้านตามข้างต้น
 • กรณีสมัครใช้งานผ่าน SCB EASY จะสามารถเลือกบัญชีรับเงินได้เฉพาะบัญชีที่ถูกเพิ่มไว้บนแอป SCB EASY แล้วเท่านั้น

 • การใช้งานผ่าน SCB EASY จะไม่มีฟังก์ชั่นการจัดการพนักงานและเปลี่ยนบัญชีรับเงิน

 • วงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการต่อรายการ และ ต่อวันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อุปกรณ์และเวอร์ชันที่รองรับการใช้งาน

กรณีสมัครผ่านแอปแม่มณี

 • Mobile & Tablet รองรับทั้ง Wi-Fi และ 3G/4G
 • iOS เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป และ Android เวอร์ชัน 6 ขึ้นไป

กรณีสมัครผ่านแอป SCB EASY

 • Mobile & Tablet รองรับทั้ง Wi-Fi และ 3G/4G
 • iOS เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไป และ Android เวอร์ชัน 5 ขึ้นไป

 

ลดแอป

วงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการ


วงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการต่อรายการ

ประเภท QR Code วงเงินรับชำระต่อรายการ(บาท)
QR แม่มณี   100,000.00
QR แม่มณี  QR บัตรเครดิต    50,000.00
QR Alipay      50,000.00
QR WeChat Pay    50,000.00


วงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการต่อวัน

ประเภท QR Code วงเงินรับชำระต่อรายการ(บาท)
QR แม่มณี   100,000.00

ต้องการเพิ่มวงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการต่อวัน

*ทั้งนี้ การให้วงเงินการรับชำระเงินดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการร้านค้ารับชำระเงินผ่านช่องทาง QR Code 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเจ้าของร้าน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการร้านค้ารับชำระเงินผ่าน E-Wallet (Alipay/WeChat Pay)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปแม่มณีสำหรับพนักงานในร้าน

วงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการ


วงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการต่อรายการ

ประเภท QR Code วงเงินรับชำระต่อรายการ(บาท)
QR แม่มณี   100,000.00
QR แม่มณี  QR บัตรเครดิต    50,000.00
QR Alipay      50,000.00
QR WeChat Pay    50,000.00


วงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการต่อวัน

ประเภท QR Code วงเงินรับชำระต่อรายการ(บาท)
QR แม่มณี   100,000.00

ต้องการเพิ่มวงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการต่อวัน

*ทั้งนี้ การให้วงเงินการรับชำระเงินดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการร้านค้ารับชำระเงินผ่านช่องทาง QR Code 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเจ้าของร้าน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการร้านค้ารับชำระเงินผ่าน E-Wallet (Alipay/WeChat Pay)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปแม่มณีสำหรับพนักงานในร้าน

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • รับเงินผ่าน AliPay และ WeChat Pay Alipay / WeChat

  รับเงินผ่าน AliPay และ WeChat pay ผ่านแม่มณีหรือแอป SCB EASYได้ง่ายๆ

  อ่านเพิ่มเติม
 • Merchant Payment Solution

  บริการรับชำระเงินแบบครบวงจร ที่จะช่วยให้คุณขายได้สะดวกยิ่งขึ้น

  อ่านเพิ่มเติม


 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ