การค้าระหว่างประเทศ


บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
FORWARD CONTRACT

ให้วงเงินสูงสุด 100% ของความต้องการใช้วงเงินเพื่อการค้าต่างประเทศ*
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • จองอัตราแลกเปลี่ยนไว้ล่วงหน้า
 • รู้รายรับ-รายจ่าย
 • ไม่ต้องคอยเช็คเรท
 • บริหารต้นทุนดี

สนใจสมัคร

บริการนี้ตอบโจทย์อย่างไร


ไม่ต้องลุ้นอัตราแลกเปลี่ยนรายวัน ควบคุมต้นทุนการเงินได้แน่นอน

 • จองอัตราแลกเปลี่ยนไว้ล่วงหน้า
  ลดความเสี่ยงต้นทุนนำเข้า-ส่งออก
 • รู้รายรับ-รายจ่าย
  ให้เจ้าของธุรกิจ SME สบายใจแน่นอนแม้ค่าเงินผันผวน
 • ไม่ต้องคอยเช็คเรท
  มีเวลา บริหารธุรกิจได้อย่างเต็มที่
 • บริหารต้นทุนดี
  ช่วยเพิ่มผลกำไรธุรกิจ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • ทราบต้นทุนและประมาณการรายได้
  ที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่วันที่จอง Forward Contract

 • ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  และไม่มีค่าธรรมเนียมในการจอง

ลักษณะบริการ

 • FORWARD CONTRACT คือ สัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มีกำหนดส่งมอบเงินตราต่างประเทศมากกว่า 2 วันทำการขึ้นไป โดยมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward rate) สกุลเงิน จำนวนเงิน และวันครบกำหนดสัญญาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันทำสัญญา

ตัวอย่างการคิดอัตราแลกเปลี่ยน

Forward Rate อายุ 3 เดือน (35.03) =  Spot Rate* (35.00) + Swap Point* (+0.01 บาท/เดือน)

*Spot Rate คือ อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบันที่ใช้ในการแลกเงินเพื่อส่งมอบทันที

*Swap point คือ ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงิน 2 สกุลที่ลูกค้าต้องการทำรายการ

*Spot Rate คือ อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบันที่ใช้ในการแลกเงินเพื่อส่งมอบทันที

*Swap point คือ ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงิน 2 สกุลที่ลูกค้าต้องการทำรายการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นลูกค้านิติบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์
 • ผู้กู้จะต้องดำเนินธุรกิจที่มีการขอสินเชื่อหรือเป็นเจ้าของกิจการที่มีประสบการณ์ในธุรกิจและมีการขอสินเชื่อกับธนาคาร โดยมีรายได้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ธุรกิจมีกำไรจากการดำเนินงาน (Net Operating Profit ) ในปีล่าสุด

เอกสารประกอบการอนุมัติ

 • ข้อมูลงบการเงินที่ผ่านมาตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ข้อมูลรายงานเครดิตบูโร Credit Bureau อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ (ระยะเวลาการออกเอกสารไม่เกิน 1 เดือน)
 • รายงานการประชุมบริษัทที่ระบุวัตถุประสงค์ในการขอใช้บริการ Forward Contract
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (กรณีไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถ้ามี)

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • Business Anywhere

  บริการ Digital Banking Platform เพื่อประสบการณ์การเงินที่ดีอีกระดับของคุณ

  อ่านเพิ่มเติม
 • โซลูชันเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

  สินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

  อ่านเพิ่มเติม


 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  คุณสามารถพูดคุยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ