โซลูชันตามประเภทธุรกิจ

โซลูชัน SME เพื่อธุรกิจการขนส่ง

 • เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME พร้อมทั้งวงเงินสินเชื่อ O/D = Overdraft (เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี), P/N = Promissory Note ( ตั๋วสัญญาใช้เงิน)
 • รับ-จ่ายเงินง่าย สะดวกปลอดภัย ลดต้นทุน เพิ่มกำไร
 • หลากหลายตัวช่วยดีๆ จากพาร์ทเนอร์ของ SCB
สนใจสมัคร


สินเชื่อเพื่อธุรกิจการขนส่ง


วงเงินสินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อเช่าซื้อรถกระบะและรถบรรทุก(รถใหม่) พร้อมอุปกรณ์ต่อเติม และเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้นด้วยวงเงินกู้
เพื่อการชำระค่าเบี้ยประกันวินาศภัย อีกทั้งพิเศษกับวงเงินสินเชื่อ O/D และ P/N สูงสุด 3 ล้านบาท
และ ตัวช่วยเจ้าของธุรกิจ SME บริหารต้นทุนขนส่ง เติมน้ำมัน คุมวงเงินได้ด้วย SCB Fleet Card สำหรับใช้ชำระค่าน้ำมัน ณ สถานีบริการพีทีที สเตชั่น เพิ่มเติม คลิก

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

บริการตัวช่วยธุรกิจจากผลิตภัณฑ์และบริการของ SCB ที่ช่วยบริหารจัดการธุรกิจ ให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไร แบบครบวงจร


โปรโมชั่นสุดพิเศษจากพาร์ทเนอร์ของ SCB

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SCB SME

พร้อมสมัครหรือยัง?


เพียงคุณมีคุณสมบติดังนี้

 • เป็นผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
 • มียอดขายต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาท จนถึง 500 ล้านบาท
 • ประกอบธุรกิจรถขนส่งและโลจิสติกส์ภาคพื้นดิน ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 5 ปี


เอกสารในการสมัคร

พร้อมสมัครหรือยัง?


เพียงคุณมีคุณสมบติดังนี้

 • เป็นผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
 • มียอดขายต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาท จนถึง 500 ล้านบาท
 • ประกอบธุรกิจรถขนส่งและโลจิสติกส์ภาคพื้นดิน ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 5 ปี


เอกสารในการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้า ที่สามารถตรวจสอบได้ อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นเกิน 30% / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

หมายเหตุ:

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

หมายเหตุ:

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ
  เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญที่คุณสนใจ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ