บริหารการเงินเพื่อธุรกิจ

บริการจ่ายเงินเดือน
พนักงานอัตโนมัติ

บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ค่าจ้าง หรือผลตอบแทนอื่นๆ เข้าบัญชี SCB 
ผ่านธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ แบบอัตโนมัติ

บริการนี้ตอบโจทย์อย่างไร

 

สะดวก

 • โอนจ่ายเงินเดือนพนักงานเข้าบัญชีของพนักงานที่เป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ภายใน 6.00 น. *
 • ส่งคำสั่งโอนเงินได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
 • รับ/ส่งข้อมูล การโอนเงิน ผ่านธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ SCB Business Net ได้ทุกวัน 
 • ทำรายการโอนเงินแบบล่วงหน้าได้
 • สามารถโอนหลายรายการด้วยการส่งคำสั่งเดียว

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ปลอดภัย

 • ปลอดภัยด้วยการส่งรายการคำสั่งและอนุมัติรายการผ่านธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ SCB Business Net


ข้อมูลครบ

 • มีรายงานและข้อมูลรายการโอนเงินถูกต้องครบถ้วน ทั้งในรูปแบบ pdf และ txt สะดวกในการกระทบยอดทางบัญชี
   

กระบวนการบริการจ่ายเงินเดือน (Payroll Process Flow)

คุณสมบัติผู้สมัคร  

เอกสารประกอบการสมัคร

 • หนังสือรับรองบริษัท ลงวันที่ออกหนังสือไม่เกิน 6 เดือน ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
 • เอกสารประกอบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

มีบริการเสริม บัญชีค้ำประกันการทำงานของพนักงาน (SCB Surety Account)

คำถามที่พบบ่อย
 

คำถามเกี่ยวกับบริการจ่ายเงินเดือนพนักงานอัตโนมัติ

บริการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง หรือผลตอบแทนอื่นๆ ให้กับพนักงาน โดยบริษัทส่งคำสั่งผ่านธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ เพื่อดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีพนักงานแบบอัตโนมัติ

ไม่มีกำหนดว่าบริษัทต้องจดทะเบียนมาแล้วกี่ปีในการสมัครใช้บริการ

มีบริการเสริมต่างๆ เช่น บริการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (SCB Payroll PA) และ SCB Payroll Employee Solution รายละเอียดโปรดดูตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์

 • หากยังไม่มีบัญชีออมทรัพย์ สามารถติดต่อและเปิดบัญชีกับทางธนาคารที่สาขาใกล้ท่าน
 • หากมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว ท่านสามารถติดต่อธนาคารตามช่องทางสมัครที่ท่านสะดวก

  เอกสาร:
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้าอายุไม่เกิน 6 เดือน

ไม่มีกำหนดขั้นต่ำในการสมัครใช้บริการ

ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • บริการรับชำระเงินครบวงจร

  บริการรับชำระเงินแบบครบวงจร ที่จะช่วยให้คุณขายได้สะดวกยิ่งขึ้น

  อ่านเพิ่มเติม
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

  หลากหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการ ของธุรกิจคุณ พร้อมสนับสนุนทุกธุรกิจให้ก้าวไกล

  อ่านเพิ่มเติม


 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ