แคมเปญพิเศษเพื่อธุรกิจ

มณี FREE SOLUTION - sSME

 • โซลูชันช่วยบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อยแบบมืออาชีพและครบวงจร
 • ลดต้นทุน เพิ่ม กำไร ฟรี! ค่าธรรมเนียม
 • สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาทต่อปี

มณี Free Solution คือ อะไร


หากคุณอยากลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจต้องรู้จักกับ “มณี Free Solution” บริการที่จะช่วยบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อยของคุณแบบมืออาชีพและครบวงจร ให้ค้าขายราบรื่น ร่ำรวย โซลูชั่นช่วยผู้ประกอบการ ช่วยลดต้นทุนด้านการทำธุรกรรม ทั้งรับเงินและจ่ายเงิน


มณี Free Solution คือ อะไร


หากคุณอยากลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจต้องรู้จักกับ “มณี Free Solution” บริการที่จะช่วยบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อยของคุณแบบมืออาชีพและครบวงจร ให้ค้าขายราบรื่น ร่ำรวย โซลูชั่นช่วยผู้ประกอบการ ช่วยลดต้นทุนด้านการทำธุรกรรม ทั้งรับเงินและจ่ายเงิน


ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธุรกรรม


ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธุรกรรมไม่จำกัด และค่าธรรมเนียมรายปี

 • ฟรีรับฝากเช็คข้ามเขต*
 • ฟรีค่าธรรมเนียม**
 • โอนเงินต่างธนาคารแบบทันที
 • โอนเงินต่างธนาคารแบบล่วงหน้า 1 วัน
 • โอนเงินต่างธนาคารแบบไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด
 • จ่ายเงินเดือนพนักงานทุกธนาคาร
 • จ่ายบิล ชำระค่าสินค้าและบริการ

รับดอกเบี้ยจากบัญชีเดินสะพัดสูงสุด 1%***

สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาทต่อปี

* เมื่อผูกบัญชีมณีมั่งคั่งบนช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)

**เมื่อทำธุรกรรมผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งและเปิดบัญชีมณีมั่งคั่ง

*** อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับกรณีดำรงยอดเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธุรกรรม


ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธุรกรรมไม่จำกัด และค่าธรรมเนียมรายปี

 • ฟรีรับฝากเช็คข้ามเขต*
 • ฟรีค่าธรรมเนียม**
 • โอนเงินต่างธนาคารแบบทันที
 • โอนเงินต่างธนาคารแบบล่วงหน้า 1 วัน
 • โอนเงินต่างธนาคารแบบไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด
 • จ่ายเงินเดือนพนักงานทุกธนาคาร
 • จ่ายบิล ชำระค่าสินค้าและบริการ

รับดอกเบี้ยจากบัญชีเดินสะพัดสูงสุด 1%***

สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาทต่อปี

* เมื่อผูกบัญชีมณีมั่งคั่งบนช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)

**เมื่อทำธุรกรรมผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งและเปิดบัญชีมณีมั่งคั่ง

*** อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับกรณีดำรงยอดเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

รับดอกเบี้ยบัญชีเดินสะพัดสูงสุด 1%* จากบัญชีมณีมั่งคั่ง


บัญชีเดินสะพัดหรือบัญชีกระแสรายวันดอกเบี้ยสูงที่ให้ดอกเบี้ยเสมือนฝากประจำ ช่วยเพิ่มกำไรให้ธุรกิจขนาดย่อยงอกเงย

 

ฟรี! บริการ Co-Working Space และสัมมนาต่อยอดธุรกิจขนาดย่อย


“มณี Free Solution” โซลูชันช่วยผู้ประกอบการให้ต่อยอดและสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อย ง่ายยิ่งขึ้นด้วยพื้นที่ Co-Working Space และสัมมนาที่ SCB Business Center

ฟรี! บริการ Co-Working Space และสัมมนาต่อยอดธุรกิจขนาดย่อย


“มณี Free Solution”  โซลูชันช่วยผู้ประกอบการให้ต่อยอดและสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อย ง่ายยิ่งขึ้นด้วยพื้นที่ Co-Working Space และสัมมนาที่ SCB Business Center


สาขาสยามสแควร์ ซอย 1

พร้อมสมัครหรือยัง?


รายละเอียดเงื่อนไขของแคมเปญ

เงื่อนไขรับดอกเบี้ยสูงสุด 1%

 • สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • กรณียอดเงินในบัญชีเดินสะพัดทุกสิ้นวันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด รับอัตราดอกเบี้ยรวมสูงสุด 1% (สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายปีล่าสุด ไม่เกิน 75,000,000 บาท) ดอกเบี้ยรวมเป็นยอดเดียวเข้าบัญชี ทุกวันสุดท้ายของเดือน
 • กรณียอดเงินในวันใดวันหนึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด รับดอกเบี้ยออมทรัพย์แบบมีสมุดคู่ฝาก สำหรับนิติบุคคลทั่วไป
 • เปิดบัญชีมณีมั่งคั่ง ได้ที่สาขา SCB ทั่วประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่าน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตามความเหมาะสม หรือเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้


สิทธิพิเศษ​ มณี FREE SOLUTION เมื่อเปิดบัญชีมณีมั่งคั่ง พร้อมผูกบัญชีมณีมั่งคั่งบนช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)

 • บริการรับฝากเช็คข้ามเขต ผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ โดยเงินเข้าบัญชีทันทีที่ทราบผลการเรียกเก็บ โดยสามารถตรวจสอบรายการเงินเข้าผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้เช็คได้ตามปกติ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ LMS/Sweep/Real Time Funds Transfer
 • ทำธุรกรรมผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินภายในประเทศ ข้ามธนาคาร จ่ายบิลไม่จำกัด โอนเงินเดือนพนักงาน โดยเงื่อนไขการทำธุรกรรม และยกเว้นค่าธรรมเนียม เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาหรือสิทธิพิเศษต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้
 • กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายต่อปีมากกว่า 75 ล้านบาท ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาหรือผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ หรือ ศึกษาข้อมูลได้ที่นี่

พร้อมสมัครหรือยัง?


รายละเอียดเงื่อนไขของแคมเปญ

เงื่อนไขรับดอกเบี้ยสูงสุด 1%

 • สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • กรณียอดเงินในบัญชีเดินสะพัดทุกสิ้นวันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด รับอัตราดอกเบี้ยรวมสูงสุด 1% (สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายปีล่าสุด ไม่เกิน 75,000,000 บาท) ดอกเบี้ยรวมเป็นยอดเดียวเข้าบัญชี ทุกวันสุดท้ายของเดือน
 • กรณียอดเงินในวันใดวันหนึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด รับดอกเบี้ยออมทรัพย์แบบมีสมุดคู่ฝาก สำหรับนิติบุคคลทั่วไป
 • เปิดบัญชีมณีมั่งคั่ง ได้ที่สาขา SCB ทั่วประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่าน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตามความเหมาะสม หรือเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้


สิทธิพิเศษ​ มณี FREE SOLUTION เมื่อเปิดบัญชีมณีมั่งคั่ง พร้อมผูกบัญชีมณีมั่งคั่งบนช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)

 • บริการรับฝากเช็คข้ามเขต ผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ โดยเงินเข้าบัญชีทันทีที่ทราบผลการเรียกเก็บ โดยสามารถตรวจสอบรายการเงินเข้าผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้เช็คได้ตามปกติ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ LMS/Sweep/Real Time Funds Transfer
 • ทำธุรกรรมผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินภายในประเทศ ข้ามธนาคาร จ่ายบิลไม่จำกัด โอนเงินเดือนพนักงาน โดยเงื่อนไขการทำธุรกรรม และยกเว้นค่าธรรมเนียม เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาหรือสิทธิพิเศษต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้
 • กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายต่อปีมากกว่า 75 ล้านบาท ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาหรือผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ หรือ ศึกษาข้อมูลได้ที่นี่

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • บริการรับชำระเงินครบวงจร

  บริการรับชำระเงินแบบครบวงจร ที่จะช่วยให้คุณขายได้สะดวกยิ่งขึ้น

  อ่านเพิ่มเติม
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

  หลากหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการ ของธุรกิจคุณ พร้อมสนับสนุนทุกธุรกิจให้ก้าวไกล

  อ่านเพิ่มเติม