บริการรับชำระเงินสำหรับร้านค้า

บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ
(Business PromptPay)

รับเงินสะดวก ผู้โอนประหยัด ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

บริการนี้ตอบโจทย์อย่างไร


เป็นบริการทางเลือกใหม่ให้ธุรกิจและหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (TAX ID) เป็นเลขที่รับโอนเงินแทนบัญชีธนาคาร ช่วยให้ผู้โอนเงินด้วยพร้อมเพย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มีค่าธรรมเนียมโอนเงินที่ถูกลงมาก พร้อมเพย์ธุรกิจจึงเป็นทางเลือกใหม่เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินแบบเดิม ช่วยให้การใช้บริการธุรกรรมการเงินกับธุรกิจมีความประหยัดและสะดวกมากขึ้น
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

จุดเด่นของบริการ

 • ทำธุรกรรมการเงินสะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้เช็ค
 • ช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัว ลดต้นทุน
 • ผู้โอนเงินที่เป็นนิติบุคคลสามารถโอนเงินให้นิติบุคคลที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ธุรกิจได้สูงสุดถึง 2 ล้านบาทต่อรายการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ


เพิ่มทางเลือก  

 • เพิ่มทางเลือกการรับเงินโอนจากบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล โดยสามารถรับโอนเงินด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) แทนหมายเลขบัญชี      

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และขีดความสามารถการแข่งขัน โดยคู่ค้าสามารถชำระเงินได้สะดวก รวดเร็ว ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง

สะดวก

 • รับเงินคืนภาษีจากภาครัฐ หรือรับเงินโอนจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว

ลดความซ้ำซ้อน

 • ลดความซ้ำซ้อนในการเปิดบัญชีหลายธนาคารเพื่อใช้เป็นช่องทางรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ สะดวกในการกระทบยอดทางบัญชี

เงื่อนไขการสมัคร

ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท และตราประทับบริษัท

หมายเหตุ:   เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

 

วิธีการสมัครพร้อมเพย์ธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินจากลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินจากลูกค้า

 • แอปแม่มณี

  หลายหลายผลิตภัณฑ์ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

  อ่านเพิ่มเติม
 • Merchant Payment Solution

  บริการรับชำระเงินแบบครบวงจร ที่จะช่วยให้คุณขายได้สะดวกยิ่งขึ้น

  อ่านเพิ่มเติม


ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • บริหารการเงินเพื่อธุรกิจ

  หลายหลายผลิตภัณฑ์ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

  อ่านเพิ่มเติม
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

  เรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการ ของธุรกิจคุณ พร้อมสนับสนุนทุกธุรกิจให้ก้าวไกล

  อ่านเพิ่มเติม


 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ