จุดเด่น

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว และสามารถลงทุนเพิ่มในเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ ได้สูงสุดถึง 120 ล้านบาทต่อกรมธรรม์
กองทุนคุณภาพหลากหลาย

กองทุนคุณภาพหลากหลาย

สามารถเลือกซื้อกองทุนคุณภาพจากหลากหลาย บลจ. และสามารถสับเปลี่ยนกองทุน ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ตอบโจทย์การวางแผนอนาคต

ตอบโจทย์การวางแผนอนาคต

ตอบโจทย์การวางแผนอนาคต เช่น การออมเงิน ทุนการศึกษาบุตร หรือเตรียมการเกษียณ


 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

 

ส่งข้อความ