แคมเปญพิเศษเพื่อธุรกิจ

เปิดประตูรับข้อเสนอพิเศษ เพื่อธุรกิจนำเข้าและส่งออก

พิเศษ! รับเซตของขวัญจากแม่มณี รวมมูลค่ากว่า 1,300 บาท

 • สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายปีล่าสุดไม่เกิน 75 ลบ.
 • มีบริการ SCB Business Anywhere

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เวอร์ชั่นภาษาไทย  คลิก

English Version   Click

 

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 

เวอร์ชั่นภาษาไทย  คลิก

English Version  Click

 

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียม

 

รายการ

ค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียมตามแพ็กเกจ

บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก

•    FX อัตราพิเศษ สำหรับบริการ

เงินโอนต่างประเทศขาออก

550 บาท / รายการ

ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ของธนาคาร ณ วันที่ทำรายการ

199 บาท/รายการ

ลด -5 สตางค์ (สกุลเงิน USD)

ลด -8 สตางค์ (สกุลเงินอื่นๆ)

บริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้า

•    FX อัตราพิเศษ สำหรับบริการ

เงินโอนต่างประเทศขาเข้า

0.25% ของยอดเงิน

(ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท)

ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ของธนาคาร ณ วันที่ทำรายการ

100 บาท/รายการ

เพิ่ม +5 สตางค์ (สกุลเงิน USD)

เพิ่ม +8 สตางค์ (สกุลเงินอื่นๆ)

บริการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ

ทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

ไม่มีค่าธรรมเนียมตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียม

 

รายการ

ค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียมตามแพ็กเกจ

บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก

•    FX อัตราพิเศษ สำหรับบริการ

เงินโอนต่างประเทศขาออก

550 บาท / รายการ

ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ของธนาคาร ณ วันที่ทำรายการ

199 บาท/รายการ

ลด -5 สตางค์ (สกุลเงิน USD)

ลด -8 สตางค์ (สกุลเงินอื่นๆ)

บริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้า

•    FX อัตราพิเศษ สำหรับบริการ

เงินโอนต่างประเทศขาเข้า

0.25% ของยอดเงิน

(ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท)

ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ของธนาคาร ณ วันที่ทำรายการ

100 บาท/รายการ

เพิ่ม +5 สตางค์ (สกุลเงิน USD)

เพิ่ม +8 สตางค์ (สกุลเงินอื่นๆ)

บริการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ

ทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

ไม่มีค่าธรรมเนียม

โปรโมชันพิเศษ 

โปรโมชันพิเศษ 

 

พิเศษ! รับเซตของขวัญจากแม่มณี รวมมูลค่ากว่า 1,300 บาท

 • สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายปีล่าสุดไม่เกิน 75,000,000 บาท และมีบริการ SCB Business Anywhere และ ใช้บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก – ขาเข้า เป็นครั้งแรก
 • มียอดธุรกรรมสะสมตั้งแต่ 10,000 USD ขึ้นไป หรือ เทียบเท่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67
 • จำกัด 1 สิทธิ/1 ท่าน จำกัด 300 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

พิเศษ! รับเซตของขวัญจากแม่มณี รวมมูลค่ากว่า 1,300 บาท
 

 • สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายปีล่าสุดไม่เกิน 75,000,000 บาท และมีบริการ SCB Business Anywhere และ ใช้บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก – ขาเข้า เป็นครั้งแรก
 • มียอดธุรกรรมสะสมตั้งแต่ 10,000 USD ขึ้นไป หรือ เทียบเท่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67
 • จำกัด 1 สิทธิ/1 ท่าน จำกัด 300 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข คลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข คลิก

 

วิธีสมัครสมัครง่ายและรวดเร็ว ด้วย Digital Subscription เพียงใช้บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามกระทำแทนนิติบุคคลผ่านสาขาธนาคารหรือผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สมัครแล้วสามารถใช้งานได้ในวันถัดไป

วิธีสมัคร

 

สมัครง่ายและรวดเร็ว ด้วย Digital Subscription เพียงใช้บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามกระทำแทนนิติบุคคลผ่านสาขาธนาคารหรือผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สมัครแล้วสามารถใช้งานได้ในวันถัดไป

 • ผู้สมัครต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  หรือบุคคลธรรมดาที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
 • มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เป็นบัญชีเดินสะพัด (SCB Current Account) หรือบัญชีออมทรัพย์ (SCB Savings Account)
 • ผู้ใช้งานระบบต้องมีอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ไม่สามารถให้บริการร่วมกับบัญชี NRBA (Non-Resident Baht Account) และบัญชี NRBS (Non-Resident Baht Account For Securities)

นิติบุคคล (นิติบุคคลที่เป็นบริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล)

 • บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามกระทำแทนนิติบุคคล
 • ตราประทับของบริษัท (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนา Passport/สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 1. ลูกค้าสามารถสมัครเพิ่มบริการได้ด้วยตนเอง ผ่าน User Admin โดยจะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการในการเพิ่มบริการ หลังจากที่ธนาคารดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ email แจ้ง ถึงผู้ติดต่อของบริษัท ว่าให้เพิ่มสิทธิของ User ให้สามารถทำรายการโอนเงินต่างประเทศได้

  คู่มือการสมัครผลิตภัณฑ์และบริการเงินโอนต่างประเทศขาออก


 2. ผ่านแบบฟอร์มกระดาษ ยื่นผ่านสาขาได้ โดยต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองเอกสาร และ สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองเอกสาร

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • SCB Business Anywhere

  บริการ Digital Banking Platform เพื่อประสบการณ์การเงินที่ดีอีกระดับของคุณ

  อ่านเพิ่มเติม
 • ลุ้นทริป Hong Kong สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

  สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคล ที่มียอดขายปี 2566 ไม่เกิน 75,000,000 บาท และใช้บริการ SCB Transaction Banking (Business Anywhere)

  อ่านเพิ่มเติม


 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
  SCB Business Call Center
  โทร. 02 722  2222
  วันจันทร์ – วันอาทิตย์
  เวลา 8.30 น. – 19.00 น.  
   

   

  Line@ @SCB-BIZ-ASK
  วันจันทร์ - วันศุกร์
  เวลา 8.30 น. – 18.30 น.