SME Academy

แนวคิดของโครงการ

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้มีกำไรอย่างยั่งยืน ซึ่งได้เล็งเห็นว่า Chat GPT เป็น AI ที่ช่วยในการทำธุรกิจ SME ให้ใช้เวลา และคนในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ช่วยวางแผนธุรกิจ ช่วยวางแผนการตลาด และการทำ Content รวมทั้งธนาคารเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำ ESG (Environment, Social, Governance) ที่สามารถช่วยในการลดต้นทุนในด้านพลังงาน และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจ พบพันธมิตร และ Business Matching อีกด้วย

แนวคิดของโครงการ


ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้มีกำไรอย่างยั่งยืน ซึ่งได้เล็งเห็นว่า Chat GPT เป็น AI ที่ช่วยในการทำธุรกิจ SME ให้ใช้เวลา และคนในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ช่วยวางแผนธุรกิจ ช่วยวางแผนการตลาด และการทำ Content รวมทั้งธนาคารเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำ ESG (Environment, Social, Governance) ที่สามารถช่วยในการลดต้นทุนในด้านพลังงาน และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจ พบพันธมิตร และ Business Matching อีกด้วย

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME พัฒนาศักยภาพ และดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นด้วย Chat GPT
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ได้มีความรู้พื้นฐาน และตระหนักในความสำคัญของ ESG

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME พัฒนาศักยภาพ และดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นด้วย Chat GPT
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ได้มีความรู้พื้นฐาน และตระหนักในความสำคัญของ ESG

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

 1. ผู้ประกอบการ SME ที่มียอดขาย 75 – 500 ลบ. ต่อปี
 2. เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจ

 

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

 1. ผู้ประกอบการ SME ที่มียอดขาย 75 – 500 ลบ. ต่อปี
 2. เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจ

 


วิธีการสมัคร

 1. กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่าง  วันที่ 15 ม.ค. - 1 มี.ค. 2567
 2. กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัคร  คลิก
 3. ประกาศผลทางอีเมลของผู้สมัคร  วันที่ 6 มี.ค. 2567
 4. วันที่จัดงาน  21 มี.ค. 2567

  หมายเหตุ

  - ข้อมูลบริษัทต่างๆ ทางธนาคารจะนำผลไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้นและเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด
  - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
  - เงื่อนไขและหัวข้อการจัดโครงการ


วิธีการสมัคร

 1. กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่าง วันที่ 15 ม.ค. - 1 มี.ค. 2567
 2. กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิก
 3. ประกาศผลทางอีเมลของผู้สมัคร  วันที่ 6 มี.ค. 2567
 4. วันที่จัดงาน 21 มี.ค. 2567

  หมายเหตุ

  - ข้อมูลบริษัทต่างๆ ทางธนาคารจะนำผลไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้นและเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด
  - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
  - เงื่อนไขและหัวข้อการจัดโครงการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SME Academy

คุณจันทร์เพ็ญ รุ่งแหยม โทร. 063 957 0512

คุณนภัสมน ยศไกร โทร. 09-1786-9706

Email:  smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SME Academy

คุณจันทร์เพ็ญ รุ่งแหยม โทร. 063 957 0512

คุณนภัสมน ยศไกร โทร. 09-1786-9706

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและเหล่ากูรู Start Up ร่วมในกันถ่ายภาพในการเรียนวันแรก

มินิปาร์ตี้หลังจบคลาสระหว่างเรียน

เหล่ากูรู Start Up ถ่ายภาพรวมกัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • NIA SCB IBE : Tech พบ SME สร้างพันธมิตรขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัล

  ในยุค Digital Economy ที่เทคโนโลยีกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจ....

  อ่านเพิ่มเติม
 • ไทยพาณิชย์ จับมือ NIA จัดหลักสูตรติวเข้มบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Company)

  เสริมแกร่งเชิงธุรกิจให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีไทย ปูพรมเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเอสเอ็มอี สร้างระบบนิเวศแบบวิน-วิน

  อ่านเพิ่มเติม