บัญชีเงินฝาก (Deposit)

บัญชีเงินฝากมณีมั่งคั่ง
1,2,3 SME

เพิ่มกำไรให้ธุรกิจงอกเงย กับบัญชีเดินสะพัดที่ให้ดอกเบี้ยสูงเสมือนฝากประจำ 
(สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดรายได้รวมเกิน 75 ล้านบาทต่อปี แต่ไม่เกิน500 ล้านบาทต่อปี)

บัญชีนี้ตอบโจทย์อย่างไร

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างธนาคารแบบทันที
 • จ่ายเงินเดือนพนักงานทุกธนาคาร
 • จ่ายบิล ชำระสินค้าและบริการ ดอนเงินต่างธนาคารแบบล่วงหน้า 1 วัน
 • โอนเงินต่างธนาคารไม่จำกัด ยอดเงินสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายต่าปีมากกว่า 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท

พิเศษ! รับดอกเบี้ยจากบัญชีเดินสะพัด สูงสุด 0.35% ต่อปี **

เมื่อทำธุรกรรมผ่านบริการอินเตอร์เนตแบงค์กิ้ง สมัครสินเชื่อธุรกิจหรือประกันชีวิตตามเงื่อนไข และใช้ร่วมกับบัญชีมณีมั่งคั่ง

*ประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คำนวณจากเรต Fixed ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 เปิดบัญชีมณีมั่งคั่งรับดอกเบี้ยพิเศษ

 • บัญชีมณีมั่งคั่ง 1: ยอดเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย Fixed 1 เดือน +0.25%
 • บัญชีมณีมั่งคั่ง 2: ยอดเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย Fixed 1 เดือน +0.20%
 • บัญชีมณีมั่งคั่ง 3: ยอดเงิน 8 แสนบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย Fixed 1 เดือน +0.15%
 • บัญชีมณีมั่งคั่ง 4: ยอดเงิน 1 แสนบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย Fixed 1 เดือน +0.90%

ยอดเงินฝากคเหลือขั้นต่ำ
ณ สิ้นวันของทุกวัน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี)
กรณีเงินคงเหลือเป็นไป
ตามเงื่อนไข*

บัญชีเงินฝากมณีมั่งคั่ง 1:
5,000,000 บาท

Fixed ** + 0.25%

บัญชีเงินฝากมณีมั่งคั่ง 2:
2,000,000 บาท

Fixed ** + 0.20%

บัญชีเงินฝากมณีมั่งคั่ง 3:
800,000 บาท

Fixed ** + 0.15%

ประโยชน์อื่นๆที่ได้รับ


 • สามารถสั่งจ่ายหรือถอนเงินด้วยเช็คได้
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft)  สามารถเบิกใช้วงเงินจากบัญชีเงินฝากเดินสะพัดได้
 • ธนาคารจะจัดส่ง Statement แจ้งรายการเคลื่อนไหวบัญชีให้ทุก ๆ 6 เดือน โดยจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวบัญชี ธนาคารจะไม่ทำการจัดส่ง Statement สำหรับรอบการจัดส่งนั้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาในการจัดส่ง Statement เป็น 1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ก็ได้ หรือ กรณีใช้บริการ SCB Business Anywhere สามารถตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์ www.scbbusiness.com หรือ กรณีใช้บริการ SCB Business Net สามารถตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์ www.scbbusinessnet.com หรือ SCB Easy Application
 • สะดวก – ลดเวลาการบริหารจัดการด้านการเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 1. บัญชีมณีมั่งคั่ง 1, 2 และ 3 สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดรายได้รวมเกิน 75 ล้านบาทต่อปี แต่ไม่เกิน500 ล้านบาทต่อปี
 2. ผู้ฝากที่เลือก บัญชีมณีมั่งคั่ง 1, 2 และ 3 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 3. ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ฝากเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ฝากจะต้องเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของกิจการ และหรือ มีวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจกับธนาคาร รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารให้ใช้บริการบัญชีมณีมั่งคั่งในนามบุคคลธรรมดา
 4. กรณีบัญชีมณีมั่งคั่ง 1, 2 และ 3 ผู้ฝากจะนำบัญชีเงินฝากประเภทเดินสะพัดที่มีอยู่กับธนาคารมาใช้เป็นบัญชีมณีมั่งคั่งได้


เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ