การค้าระหว่างประเทศ

บริการเปิดเลตเตอร์
ออฟเครดิต

(SCB Letter of Credit Issuance – L/C)

ออก L/C ที่เชื่อถือได้ สะดวก ทันใจ ส่งได้ทั่วโลก

สนใจสมัคร

บริการนี้ตอบโจทย์อย่างไร
 

 • เป็นบริการที่ธนาคาร เปิด Letter of Credit (L/C) ให้กับผู้ซื้อที่ตกลงกับผู้ขายว่าจะใช้วิธีการชำระเงินแบบ L/C โดยผู้ซื้อสามารถเปิด L/C ได้ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
 • ธนาคารจะระบุรายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารการค้าตามที่คู่ค้าได้ตกลงกันไว้ลงใน L/C และส่งให้กับผู้ขายผ่านธนาคารผู้รับแจ้ง L/C
 • เมื่อผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขใน L/C และส่งเอกสารผ่านธนาคารผู้ขาย มายังธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการแล้ว ธนาคารจะทำการตรวจเอกสารตามเงื่อนไข L/C แล้วแจ้งให้ผู้ซื้อชำระเงินเพื่อรับเอกสาร หรือพิจารณาชำระเงินในกรณีที่ธนาคารตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ L/C (Discrepancy)
 • ธนาคารให้บริการแก้ไข L/C (L/C Amendment) ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ออกให้ ทั้งนี้ ผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใน L/C ร่วมกัน

สนใจสมัคร

จุดเด่นของบริการ
 

 • มั่นใจออก L/C ได้อย่างถูกต้อง แน่นอน
 • L/C ที่ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับการยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้ จากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (Certified Documentary Credit Specialist: CDCS) ที่พร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม
 • สะดวกกับบริการออนไลน์ สามารถเปิด L/C ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
 • มีศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ
 

 • เป็นการยืนยันคำสั่งซื้อจากทางธนาคาร ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมั่นใจในการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากธนาคารเป็นผู้รับรองการชำระเงิน
 • การชำระเงินด้วย L/C เพิ่มความมั่นใจได้ว่า ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารที่ต้องการเพื่อใช้ในการรับสินค้า
 • เสริมสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจ ด้วยการใช้เทอมการชำระเงินใน L/C
 • ช่วยบริหารการซื้อสินค้าหรือการนำเข้าสินค้าให้ได้ตามกำหนดเวลา

เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • บริหารการเงินเพื่อธุรกิจ

  หลายหลายผลิตภัณฑ์ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

  อ่านเพิ่มเติม
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

  เรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการ ของธุรกิจคุณ พร้อมสนับสนุนทุกธุรกิจให้ก้าวไกล

  อ่านเพิ่มเติม


 • บริหารการเงินเพื่อธุรกิจ

  หลายหลายผลิตภัณฑ์ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

  อ่านเพิ่มเติม
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

  เรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการ ของธุรกิจคุณ พร้อมสนับสนุนทุกธุรกิจให้ก้าวไกล

  อ่านเพิ่มเติม


 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  คุณสามารถพูดคุยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ