การค้าระหว่างประเทศ

บริการสินเชื่อเพื่อการขาย
หรือการส่งออก

(SCB Packing Credit)

เสริมสภาพคล่องด้านการผลิต โดยธนาคารให้บริการเงินทุนหมุนเวียน
ในการซื้อวัตถุดิบ ให้ธุรกิจไม่ติดขัด

สนใจสมัคร

บริการนี้ตอบโจทย์อย่างไร

 • ธนาคารให้บริการเงินทุนหมุนเวียนทั้งที่เป็นเงินสกุลบาทหรือเงินตราสกุลต่างประเทศ ในการซื้อวัตถุดิบ สำหรับผลิต หรือจัดเตรียมสินค้า ภายใต้ข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าในต่างประเทศภายใต้วิธีการชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) ตั๋วเงินเรียกเก็บ (Bills for Collection:B/C) หรือเงินโอนขาเข้า (Open Account)
 • ผู้ขายสามารถใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้า เพื่อประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคาร
 • เมื่อส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ และธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากธนาคารผู้ซื้อแล้ว เงินที่เรียกเก็บได้ จะถูกหักลบกับภาระสินเชื่อดังกล่าว โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเพื่อนำเงินเข้าบัญชี

สนใจสมัคร

จุดเด่นของบริการ

 • ให้สินเชื่อรวดเร็ว
 • มีศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • เพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ ผู้ขายมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตหรือจัดเตรียมสินค้าได้
 • สามารถบริหารสินเชื่อให้เหมาะสมกับรอบการชำระค่าสินค้าได้
 • เพิ่มทางเลือกบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการใช้สินเชื่อเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้

เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • บริหารการเงินเพื่อธุรกิจ

  หลายหลายผลิตภัณฑ์ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

  อ่านเพิ่มเติม
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

  เรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการ ของธุรกิจคุณ พร้อมสนับสนุนทุกธุรกิจให้ก้าวไกล

  อ่านเพิ่มเติม


 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  คุณสามารถพูดคุยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ