สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจรีไฟแนนซ์

เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจหรือขยายกิจการ
สามารถรีไฟแนนซ์ได้ ให้วงเงินสูงสุด 300% ของหลักประกัน

 • วงเงินสูงสุด

  50 ล้านบาท

 • ผ่อนนานสูงสุด

  10 ปี

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR

  -0.5% ต่อปี*

สนใจสมัคร

สินเชื่อนี้ตอบโจทย์อย่างไร

 • ใช้เป็นวงเงินหมุนเวียน (OD)หรือ เงินกู้ระยะยาว (Loan) หรือ หนังสือค้ำประกันก็ได้ (LG) 
 • เหมาะสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ หรือเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจ หรือเพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการ
 • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-0.5% สูงสุด MRR+4%ต่อปี 
 • ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้


*เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
MRR  ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564  = 5.995% ต่อปี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 

สนใจสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-65 ปี หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี
 • ธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท
 • มีหลักประกันอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด / ทาวน์เฮาส์ / คอนโดมิเนียม / อาคารพาณิชย์ / อาคารชุด / ที่ดินว่างเปล่า / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (เช่น โกดัง โรงงาน) เป็นต้น
 • โดยหลักประกันต้องปลอดภาระ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
4. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
5. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ธนาคารกำหนด
 
 
1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
4. หนังสือบริคณห์สนธิ / บัญชีรายขื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
5. งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด
6. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
7. เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี
8. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คำถามที่พบบ่อย

 

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ