สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจคือเงิน

My Business My Cash

เพื่อเจ้าของกิจการ

สินเชื่อเพื่อเจ้าของกิจการ เปลี่ยนหลักประกันเป็นเงินทุน ใช้สินเชื่อขยายกิจการ เพิ่งเริ่มธุรกิจก็กู้ได้

 • วงเงินสูงสุด

  20 ล้านบาท

 • ผ่อนนานสูงสุด

  30 ปี

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR

  +1.4% ต่อปี*

สนใจสมัคร

สินเชื่อเพื่อเจ้าของกิจการนี้ตอบโจทย์อย่างไร

 • เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจก็กู้สินเชื่อขยายกิจการได้
 • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+1.4% สูงสุด MRR+3.25% ต่อปี*
 • ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้


*เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

MRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สนใจสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเจ้าของกิจการ
 

 • บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-65 ปี หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีหลักประกันอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด / ทาวน์เฮาส์ / คอนโดมิเนียม / อาคารพาณิชย์ / อาคารชุด / ที่ดินว่างเปล่า / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (เช่น โกดัง โรงงาน) เป็นต้น
 • หลักประกันต้องปลอดภาระ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อเจ้าของกิจการ

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
4. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
5. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ธนาคารกำหนด

1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ในกรณีที่ได้มีการดำเนินการดังกล่าว)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
4. หนังสือบริคณห์สนธิ / บัญชีรายขื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
5. งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด
6. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
7. เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี
8. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด


คำถามที่พบบ่อย

ไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกที่มีคำถาม เพราะด้านล่างนี้คือคำถามที่เรารวบรวม
มาจากลูกค้าท่านอื่นๆ

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ