สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ
วิชาชีพแพทย์

เปลี่ยนใบประกอบวิชาชีพแพทย์เป็นเงินหนุนธุรกิจ ขยายคลินิกให้โตก้าวกระโดด

 • วงเงินสูงสุด

  50 ล้านบาท

 • ผ่อนนานสูงสุด

  30 ปี

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR

  -1.25% ต่อปี*

สนใจสมัคร

สินเชื่อนี้ตอบโจทย์อย่างไร

 • เปลี่ยนใบประกอบวิชาชีพแพทย์เป็นเงินหนุนธุรกิจ
 • ใช้ซื้อสินทรัพย์ในธุรกิจ ปรับปรุงสถานประกอบการ หรือซื้อสถานประกอบการได้
 • ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือ ไม่ใช้หลักประกันก็ได้
 • กรณีไม่ใช้หลักประกัน
  • เป็นเงินกู้ระยะยาว
  • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+2% ต่อปี สูงสุด MRR+2.5% ต่อปี*
  • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • ใช้เป็นวงเงินหมุนเวียน (OD) หรือ เงินกู้ระยะยาวก็ได้ (Loan)
  • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท  (วงเงินกู้หมุนเวียนสูงสุด 20 ล้านบาท)
  • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 ปี (และสูงสุด 30 ปี กรณีซื้อสถานประกอบการ)
  • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-1.25% สูงสุด MRR+4.0% ต่อปี*

*เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

MRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สนใจสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 • ประกอบวิชาชีพแพทย์ ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, สัตวแพทย์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์
 • ไม่พิจารณาประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
 • ผู้กู้สามารถนำบิดามารดามากู้ร่วมเพื่อพิจารณารายได้ในการอนุมัติสินเชื่อได้
 • กรณีใช้หลักประกัน หลักประกันคือ  อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด / ทาวน์เฮาส์ / คอนโดมิเนียม / อาคารพาณิชย์ / อาคารชุด / ที่ดินว่างเปล่า / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (เช่น โกดัง โรงงาน) เป็นต้น โดยหลักประกันต้องปลอดภาระ

เอกสารประกอบการสมัคร
 

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ร่วม (ถ้ามีผู้กู้ร่วม)
 3. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 4. ใบประกอบวิชาชีพแพทย์
 5. สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
 6. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่ธนาคารกำหนด


เอกสารประกอบการสมัครเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คำถามที่พบบ่อย

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ