โซลูชันตามประเภทธุรกิจ

โซลูชันสำหรับธุรกิจขายปลีก-ขายส่ง

 • โซลูชันสำหรับเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจขายปลีก-ขายส่ง
 • เสริมศักยภาพทางการเงินด้วยสินเชื่อธุรกิจ และ สินเชื่อหมุนเวียน O/D หรือ P/N
 • รูดง่าย ขายคล่อง ลดต้นทุน เพิ่มกำไร
 • เสริมทัพด้วยพันธมิตร ช่วยจัดการธุรกิจขายปลีก-ขายส่งให้ง่ายขึ้น
สนใจสมัคร

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Single Account Plus

วงเงินสินเชื่อธุรกิจขายปลีก-ขายส่ง ครอบคลุมถึงวงเงินสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)และตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ธุรกิจขายปลีก-ขายส่ง ที่ใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นบัญชีเดียวในการประกอบธุรกิจ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

สินเชื่อหมุนเวียนสำหรับธุรกิจขายปลีก-ขายส่ง เพื่อชำระเงินตรงแก่ Supplier

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระตรงไปยังคู่ค้าที่ระบุไว้กับธนาคาร ได้ทั้งวงเงิน O/D หรือ P/N

สินเชื่อหมุนเวียนสำหรับธุรกิจขายปลีก-ขายส่ง เพื่อชำระเงินตรงแก่ Supplier

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระตรงไปยังคู่ค้าที่ระบุไว้กับธนาคาร ได้ทั้งวงเงิน O/D หรือ P/N

วงเงินไม่มีหลักประกัน (Clean)

ส่วนแรก สูงสุด 10 ล้านบาท สัดส่วนหลักประกันส่วนต่อมา 150% LTV

วงเงินไม่มีหลักประกัน (Clean)

ส่วนแรก สูงสุด 10 ล้านบาท สัดส่วนหลักประกันส่วนต่อมา 150% LTV

หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือเงินฝาก

หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือเงินฝาก

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ*

*สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติและตั้งวงเงินไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ*

*สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติและตั้งวงเงินไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น


ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด


ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ดต้นทุน เพิ่มกำไร ให้กับธุรกิจขายปลีก-ขายส่ง

บริการตัวช่วยธุรกิจจากผลิตภัณฑ์และบริการของ SCB ที่ช่วยบริหารจัดการธุรกิจ ให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไร แบบครบวงจร

ดต้นทุน เพิ่มกำไร ให้กับธุรกิจขายปลีก-ขายส่ง

บริการตัวช่วยธุรกิจจากผลิตภัณฑ์และบริการของ SCB ที่ช่วยบริหารจัดการธุรกิจ ให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไร แบบครบวงจร

มณี Free Solution

โซลูชันช่วยลดต้นทุนร้านค้า

ฟรีค่าธรรมเนียม และรับดอกเบี้ยพิเศษจากบัญชีเดินสะพัด

เพิ่มเติม

มณี Free Solution

โซลูชันช่วยลดต้นทุนร้านค้า

ฟรีค่าธรรมเนียม และรับดอกเบี้ยพิเศษจากบัญชีเดินสะพัด

เพิ่มเติม

เครื่องรูดบัตรเครดิต EDC

รับจ่าย สะดวกด้วยเครื่องรูดบัตรชำระเงิน EDCฟรี! ค่าติดตั้งเครื่อง ค่ามัดจำเครื่อง ค่าเช่า และค่าสลิป รวมมูลค่า 15,700 บาท/ปี

*ระยะเวลารับสิทธิพิเศษตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.63 – 31 ธ.ค. 63

เพิ่มเติม

เครื่องรูดบัตรเครดิต EDC

รับจ่าย สะดวกด้วยเครื่องรูดบัตรชำระเงิน EDCฟรี! ค่าติดตั้งเครื่อง ค่ามัดจำเครื่อง ค่าเช่า และค่าสลิป รวมมูลค่า 15,700 บาท/ปี

*ระยะเวลารับสิทธิพิเศษตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.63 – 31 ธ.ค. 63

เพิ่มเติม

Business Anywhere

เชื่อมต่อคุณและธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวก ประหยัดเวลา คล่องตัว และปลอดภัย

เพิ่มเติม

Business Anywhere

เชื่อมต่อคุณและธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวก ประหยัดเวลา คล่องตัว และปลอดภัย

เพิ่มเติม


SCB Payroll Solution

โซลูชันที่ช่วยบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ดูแลได้ครอบคลุมทั้งเจ้าของกิจการและพนักงานแบบครบวงจร


SCB Payroll Solution

โซลูชันที่ช่วยบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ดูแลได้ครอบคลุมทั้งเจ้าของกิจการและพนักงานแบบครบวงจร

ดี ต่อองค์กร

 • ฟรีค่าธรรมเนียมการจ่ายเงิน
 • เปิดบัญชีเงินเดือนง่าย
 • เชื่อมต่อสะดวกกับทุกระบบ Payroll
 • ประกันอุบัติเหตุ ราคาพิเศษ

เพิ่มเติม

ดี ต่อองค์กร

 • ฟรีค่าธรรมเนียมการจ่ายเงิน
 • เปิดบัญชีเงินเดือนง่าย
 • เชื่อมต่อสะดวกกับทุกระบบ Payroll
 • ประกันอุบัติเหตุ ราคาพิเศษ

เพิ่มเติม

ดี ต่อพนักงาน

 • ฟรีค่าธรรมเนียมบัตร
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์ 0 บาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต
 • รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพิ่ม 0.25% ต่อปี

เพิ่มเติม

ดี ต่อพนักงาน

 • ฟรีค่าธรรมเนียมบัตร
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์ 0 บาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต
 • รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพิ่ม 0.25% ต่อปี

เพิ่มเติม

SME OD Payroll

 • วงเงินกู้สูงสุด 3ล้านบาท
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

เพิ่มเติม

SME OD Payroll

 • วงเงินกู้สูงสุด 3ล้านบาท
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

เพิ่มเติม

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

พร้อมสมัครหรือยัง?


หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคลทีมียอดขายต่อปีมากกว่า 75 จนถึง 500 ล้านบาท และมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 4  ปีสามารถสมัคร “โซลูชันสำหรับธุรกิจขายปลีก-ขายส่ง” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

พร้อมสมัครหรือยัง?


หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคลทีมียอดขายต่อปีมากกว่า 75 จนถึง 500 ล้านบาท และมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 4  ปีสามารถสมัคร “โซลูชันสำหรับธุรกิจขายปลีก-ขายส่ง” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้า ที่สามารถตรวจสอบได้ อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นเกิน 30% / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

หมายเหตุ:

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

หมายเหตุ:

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ
  เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญที่คุณสนใจ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ